snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Hur effektivt blir det om man tar bort alla hot?

För hundrafemtio år sedan såg jordbruket i Sverige i huvudsak ut som det gjort i alla tider. Framsteg har gjorts men de har skett i nästan omärkliga steg, så generation efter generation har känt igen sig, även om man på kanske tio generationer kunnat se en märkbar skillnad i hanteringen. Men , som sagt i huvudsak som det alltid varit.

Sedan sjuttonhundratalet har väsentliga upptäckter och vetenskapliga framsteg skett. Tekniska framsteg började att användas i manufakturindustrin och inom kommunikationssektorn, tekniker som man egentligen känt till men tidigare inte kunnat utveckla. Tekniken formligen exploderade i utveckling. Detta möjliggjordes av att materialutvecklingen tog ett stort steg framåt, som i sin tur möjliggjorts av en sanslös energiutveckling av först stenkol och sedan petroleumprodukter.

Teknikutvecklingen applicerades inom jordbruket och färre bönder kunde effektivt försörja flera medborgare. Utslagningen på landsbygden gynnade arbetsköparna inom manufaktur och så småningom inom industrin. Den urbana utvecklingen fick ett gigantiskt förlopp. Landägare, godsägare och baroner ersattes i hierarkin av brukspatroner och grosshandlare och så småningom industrialister.

Vi hade fått ett i grunden helt förändrat samhälle. I stället för att ha en aristokrati med en i jordbruket till största delen arbetande befolkning vars förhållanden enligt nutida mall bör betraktas som svåra fick vi en mycket större del välbeställda medborgare och tillika en framväxande urban medelklass. Samtidigt fick vi ett proletäriat vars elände ibland kunde vara förfärligt.

Utvecklingen drev på och i alla sammanhang var man tvungen att visa effektivitet. Den som hankade efter i utvecklingen blev utslagen. Konkurrensen blev drivkraften för utveckling och utan den hade vi helt enkelt inte varit där vi är i dag.

Nu kommer personer fram som förfäktar idén att nu räcker det! Låt utvecklingen avstanna och stoppa evolutionen! Jag tror inte att man menar att allt skall förbli i status quo utan man tror att utvecklingen sker av sig själv på grund av människors välvilja blandat med goda politiska beslut. Så obegåvat naivt! Det är ju evolutionens väsen att testa olika grenar på återväxten och i den allmänna konkurrensen låta den mest passande få överleva. Evolution kräver konkurrens, så enkelt är det.

Om man påstår det så inser man också att ett samhälle som bygger på statliga monopol inte kan utvecklas. Trots att hela det östeuropeiska kommunistblocket till delar omfattades av en svart ekonomi så stod utvecklingen stilla. Kollapsen var en konsekvens av detta. I dagens Kina har man tagit lärdom och välkomnar konkurrens för samhällets utvecklings skull.

Vi människor har i detta sammanhang en tendens att föredra status quo. Förändringar mottages med skepsis, vilket är nyttigt, och med motstånd. Min tro är att den lilla del av mänskligheten som propsar på ständig förändring, skulle med lätthet bli nedröstade om vi haft ett sådant röstförfarande. Vi hade kanske inte ens kunnat tända en eld och varit långt ifrån att få uppleva ett hjul. Nä, vi tycker det är bra som det är och hatar förändringar.

Då kommer vi till dagens stora fråga! Kan man inom offentlig ej konkurrensutsatt förvaltning effektivisera på ett sätt som undviker stagnation. Kan man göra en effektivare budget än förra årets? Ja det kan man naturligtvis, men hur blir utfallet om man vet att inget händer om man missar målet?

Jämför med ett konkurrensutsatt företag som vet att om det missar målet så är man ute ur leken. För samhället är detta ingen katastrof därför att arbetstillfällena uppenbaras på ett annat ställe. Men för företaget är det en katastrof.

En konkurrensutsatt sektor har alltså större möjlighet att utvecklas i riktning mot effektivare och bättre service. Så även för skolor och omsorg. Samhället måste bara definiera gränserna för vad som är god service.

Konkurrens stärker utvecklingen helt i linje med evolutionsteorierna. Egentligen är följande argument inte relevant, men om man vill kan man påvisa tesen med de planekonomiska samhällenas kollaps.

Single Post Navigation

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: