snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Arkiv för månaden “september, 2012”

Med hen i den genusförgiftade världen. Hjälp mig!

Den formidabelt kvasiintellektuella debatten om ordet ”hen” fortsätter hör jag till min förvåning. Om man inte tycker det finns större problem så fortsätt argumentera, det finns ju så mycket viktigt kring ordet som måste fram. Eller hur? Som……till exempel…..att avkö…..eller menar jag…..att alla individer måste ses som just det, individer. Individens genustillhörighet och hur individen uppfattar sig själv måste neutraliseras. Därför behövs ”hen” alltså. Så nu vet ni! Fortsätt diskussionen!

Se, för dig själv, hur viktigt ordet ”hen” blev i föregående stycke! Inte så mycket för att ordet användes för betydelsen av könlös individ som att det var det som stycket handlade om! Den som kommer ihåg vad det stod i stycket kan kanske erinra sig att för könsobestämd individ användes ordet ”individ” men kunde lika gärna ha varit ”person” eller ”människa”. Det första ordet kan dessutom vara beskrivning på utommänsklig varelse. Däremot är varelse inget bra begrepp för ändamålet! Tror jag i alla fall.

Vi kunna av detta förstå att det är oerhört viktigt att betrakta alla hen (plural skall kanske vara henar för maskulina hen och henor för feminina hen? Alltså helt oberoende av genus!) som genusbefriade och därmed utom all sexistisk påverkan. Bra! Sexism är dåligt och skall undvikas till vilket pris som helst. (Man kan tänka sig att bestraffa med döden eller liknande för sådant uppsåt. Jajamän!) Inga undantag får göras! I alla fall inga allvarliga! Och i vart fall inte många! Hur som helst inga som inte gynnar genustänket. 

Ett viktigt undantag utgörs av det som Evolutionen åstadkom med alla däggdjur för miljoner år sedan. (Evolutionen är en Gud (fvmh) för vissa saktmodiga men ifrågasätts av andra.) Man får nog acceptera att vissa hen (plural?) har förmågan att föda barn andra inte. Fördelningen är ungefär 50/50. Men bägge hen (jag tänkte använda ”båda” men detta ord är ju genusbundet och därmed diskvalicerat) måste delta i denna produktion av nya hen (pluralis?) i en fördelning om cirka 50/50. Vissa hen (pluralis?) har förstått att andra hen (pluralis?) inte behövs i samma utsträckning så att en fördelning mellan de bägge på cirka 95/5 borde vara rimlig och accepterad av alla. Vissa särskilda hen (pluralis?) jobbar seriöst på projektet men inser samtidigt att de andra hen (pluralis?) egentligen bestämmer allting i ett strukturellt mönster. Överbryggning av detta lilla komplicerande problem åstadkoms genom att i det totala genusperspektivets anda ta till något som kallas kvotering! Med detta lyckades hen (pluralis?) vrida allt runt ett helt varv från den avskyvärda genusuppdelningen till den nya, av alla älskade, genusuppdelningen.

Av de avskydda hen (plural?) som egentligen bestämmer allt finns det några som fattat att de måste måste vara med i utvecklingen och därmed kliver av från gruppen avskydda till gruppen med tvekan accepterade. De kan från sina höga hästar ganska enkelt peka på alla dessa hen (pluralis?) som rätteligen borde ta ett stag tillbaka! Jajamän, rättvist skall det vara! Deras mål är naturligtvis att slutligen tillåtas ingå i den minoritet av förhållandet 95/5 som krävs för att hålla släktet i gång.

En förundrad hälsning går alltså till alla dessa kämpar som verkligen vill förändra vår genusförgiftade värld. 

Inläggsnavigering