snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Hur blir man kreationist?

Jag har för mig att jag nämnt något om evolution tidigare och att den kräver konkurrens. Utan konkurrens, ingen evolution. Utvecklingen stannar upp. Jovars!

Men alla vet att konkurrens är av godo, man vet till och med lite till mans att kunkurrensutsatt verksamhet kan bli både bättre och billigare. Utom om det gäller en själv, man vill helt enkelt inte ha konkurrens för det kan bli djävligt arbetsamt och till missbelåtenhet för en själv. Därför kan man som förment konkurrensutsatt individ gå samman med andra likasinnade och bilda en intresseförening. Konkurrens kan därmed bli något av ett socialt verktyg, skapat av människan och därför kan med lätthet konkurrensen avlivas. Bara man vill det tillräckligt mycket. Alla skall vara med, kurser skall anordnas och certifikat utfärdas! Jamen!

Nu tänkte jag tala med min vän Richard Dawkins, biologen vars böcker har fyllt på mitt sinne och öppnat det för kunskap om evolutionen. Richard Dawkins vet inte om vår djupa vänskap men i alla fall, hans böcker har varit mycket intressanta. Dawkins forskning och experimenterande i evolutionsteorier har gjort honom till övertygad ateist. Inta bara det, han häcklar all form av gudstro som påstår att den store Kreatören skapade världen får några tusen år sedan, med fossiler, arkeologiska lämningar och allt.

Min övertygelse och mitt resonemang utgår ifrån Dawkins teorier och de matematiska modeller som han gjort för att visa riktigheten i teorierna. Observera, matematiska modeller, inte flummigt resonerande!

Den som väckte tanken om evolutionen var Charles Darwin som med sin The Origin of Species visade vägen för dagens evolutionsteorier. Det som gällde då gäller också i dag, The Survival of the Fittest, om än i kraftigt modifierad form. Om ni inte är helt orubbliga i tron på en Kreatör, en Skapare av allt, så borde ni kunna medge att från de förste encelliga och flercelliga amöborna har det tvivelsutan skett en utveckling. Vissa människor får en att tvivla, men ändå en utveckling som vi kan tro på. Vi kallar den för evolutionen.

I varje stadium av utveckling har kampen om födan och kampen för fortplantning hela tiden utgjorts av konkurrens. Den som kunde visa upp mer styrka, större snabbhet, etc. vann. Och vinnaren delade inte med sig. På detta sätt har i varje steg minst en mutation slagit ut en annan. Därför borde vi i dag vara en stor mängd framgångsrika amöbor. Det är vi kanske också, men i konkurrensen växte också olika miljövillkor fram som gjorde det effektivt för en amöba medan en annan skiftade miljö. Utvecklingen delade upp sig och vi fick vårt fina utvecklingsträd med förgreningar och släktskap i en mäktig mångfald. Vi blev många till slut, djur och växter, alla med sina specialiteter som evolutionen styrt fram. Konkurrensen har tvingat fram vad vi idag ser av arter och ordningar. Alla optimerade, nåja nästan alla, för den miljö de lever i.

Ett exempel. Katter som tar möss kommer alla att visa upp dessa, ofta till vår förfäran. Lägga dem på farstutröskeln eller någon annanstans så att vi ser dem. Varför? Kan det var för att katternas allsmäktiga socialstyrelse sänder ut uppfostringsdirektiv vid varje ny katts födelse eller kan de veta detta, som vi säger, instinktivt? Genom tiderna, har möjligen de katter som haft detta som beteende också haft störst möjlighet att få stanna i människornas närhet? Till och med i sädesförråden? Ja, så kan det vara. Det ligger i så fall i kattens gener, en utvecklad funktion som blir en normalitet i katternas genom.

Ett annat exempel är, varför lägger nästan alla kvinnor huvudet på sned och ler när de träffar på okända personer, främst män? Ett klart resultat av uppfostran och social påverkan? Ja så kan det vara men vad skulle i så fall vara orsaken till det? Varför uppfostrar mödrar sina döttrar till en sådan gest. Vet de något som deras förfäder inte vetat? Eller har det alltid varit så i uppfostran? Alla mödrar tänker ”det är bäst att lära lillan detta så att hon inte blir ihjälslagen eller uppäten av folk”. Tänkbart, men är det inte mera tänkbart att det ligger i en gen någonstans och har aktiverats genom evolutionen. En gen som vet mer än morsan? Knepigt att ta ställning till.

Richard Dawkins presenterar också en teori med påtagliga sanningsanspråk som visar att altruism är en genetiskt utvecklad egenskap. Alla har den mer eller mindre tillämpbar i olika sammanhang. Denna lilla gen som styr altruismen, när den skall aktiveras och när den skall stängas av, vet alltså att det är bra för individen att åtminstone tillfälligt vara altruistisk. Kan någon annars säga vad altruism kan bero på? Det är, därför det är. Är altruistiska personer alltid altruistiska eller händer det att de ibland är riktiga egoistsvin? Kvinnor? Män? Kvinnor mot kvinnor? Män mot kvinnor? Och vice versa, vem vet varför? Bara en massa frågetecken! Eller hur?

Jag har precis läst början av boken som Pelle Billing skrivit, Jämstäldhetsbluffen, där han också lägger tid på att förklara människans utveckling. Han uttrycker också vikten av konkurrens, kampen om mat och kampen för fortplantning. Nu är nog boken inte tillåten läsning inom den numera i Sverige förhärskande sekten. Jag tillhör inte denna utan refererar gärna ur denna skrift ändå.

Om man ur detta perspektiv hävdar att allt är ett socialt betingat beteende och att könet är en social konstruktion, att man genom forskning också bekräftar detta, så är detta så nära kreationism man kan komma utan att kalla det för detta. Man hänvisar till forskning som i sin struktur är lika givande och seriös som när katolska kreationister gör arkeologiska efterforskningar i Biblisk miljö. Jamän, då kan man inte protestera.

Däremot, är min övertygelse att man genom att agera i en social kontext (jag oroade mig allvarligt för att inte få in detta ord i texten) kan begränsa de oönskade effekterna av genetisk betingat beteende. Och skapa en jämlik värld för oss alla.

Jag har för säkerhets skull beställt för läsning ett antal böcker med feministisk teori och feministisk historia, skrivna av kända genusforskare, så ni kan förvänta er en revidering av ovanstående text snart.

Single Post Navigation

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: