snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Arkiv för månaden “november, 2012”

Nu blir jag riktigt förbannad, på riktigt alltså.

Under en promenad på en mil i sånt jävla regn som inte syns men som man blir dyngsur av, ett regn som i Baskien kallas för Chirrimirri, gavs det mycket tid att fundera. Jag kunde inte låta bli att tänka på vart vi så fruktansvärt bekväma människor håller på att styra samhället. Bekväma människor? Så kan det väl inte vara, alla vet ju att vanligt folk inte får tiden att gå ihop med karriärer, barn och skröpliga gamla föräldrar. Ja, det är sant men bekvämligheten yttrar sig lite annorlunda. Man orkar inte bry sig utan låter allt styras av någon myndighet. Skola, förskola, socialen och så vidare.

Mitt första exempel.

På en kyrkogård befinner sig en familj, en mamma med två barn. Ett av barnen, en åttaårig flicka klättrar på en gravsten så att den välter och flickan skadas allvarligt och avlider senare av sina skador. Genast kräver pressen att någon måste ställas till svars och att åtgärder skall vidtas så att en upprepning inte kan ske. Vi vet inte mammans synpunkter på den tragiska händelsen och det spelar ingen roll, för är det så att ett barn tillåts leka och klättra på kyrkogårdens (Ty. Ruheplatz – Friedhof) gravstenar så måste helt enkelt de vuxna ta på sig ansvaret. Det är ju inte det enda farliga området i samhället. Det är inte tänkt att utgöra en lekplats, ens i den vildaste fantasin. Argumentet att barn är barn och måste tillåtas rasa, får inte utgöra orsak till att tillsynen slappnar av. Miljön är inte så säker och kommer aldrig att bli det.

Nu pågår ett arbete med att säkra gravstenar så att de fortsättningsvis inte är så lättvälta. Förankringen är dock inte tänkt för att barn skall kunna leka på dem utan snarare att andra orsaker som huliganism inte skall skända gravarna så lätt! Jag skriver skända för det är hur det normalt uppfattas. Det kan emellertid inte ett barn vara medveten om, men den övervakande vuxne måste vara det.

Hela denna episod på kyrkogården menar jag är ett exempel på hur man skjuter över ansvaret på det allmänna.

Nästa exempel gäller vad jag läste på twitter. En mamma, en mycket uppskattad och kunnig skribent, ojar sig över att hon inte kan ha födelsekalas för sitt barn. Detta har nämligen det jobbigt med många barn i samling och kan inte tänka sig att ha alla dagiskompisarna hemma på kalas. Fullt förståeligt, hemma är ju tryggheten och där ska man inte utsättas för sådant som är jobbigt. Nu kommer det som får mig att undra. Dagis har regler som säger att antingen bjuder man alla eller så bjuder man ingen. En bra regel för att ingen skall känna sig utanför så klart men lite väl rigid om man tänker efter. Alla utom någon vore katastrofalt men om fler är utanför än de som blir bjudna, vad är då problemet? Det kan man undra!

Jag ser emellertid inte problemet här utan menar att problemet är att på något sätt har dagis tagit över det ansvar som i ett normalt samhälle åligger föräldrarna till barnen. Är vi så auktoritetsstyrda eller så bekväma att vi låter myndigheten ta dessa beslut för oss? Har vi inte, eller skall vi inte ha den värdegrund som föräldrar som vi vill att våra barn skall ta efter? Är det inte det som är vår skyldighet? Som föräldrar? Den värdegrund som vi vill förmedla, skall inte den förmedlas av oss alla i omgivningen, föräldrar, mor- o farföräldrar, kompisars föräldrar, kompisar, syskon, busschauffören och så vidare tillsammans med ett inslag av det som förskolan förmedlar. Att förskolelärarna skulle vara så utbildade att de kan ersätta alla övriga i förmedlingen av värdegrunder, ja, då har vi verkligen gett upp. Blir man bestraffad om man hävdar sin rätt att ta ansvar för sitt eget barn? Tänk då om, oavsett var det sker!

Tredje exemplet är närbesläktat med de föregående men mer störande.

Malmö Stad har beslutat att inkludera genuspedagogik i sina skolor. Bra! Nu skall föräldrar, lärare och barn få veta hur okunniga de varit i långa tider. Tidningen som innehåller reportaget om den för skolsverige nya företeelsen uppvisar foto av en kvinna som glatt ler in i kameran. Vilken glädje att få lära ut något helt nytt. En helt ny lärobok som är tänkt att ingå i samtliga ämnesområden. Som illustration visas en sida upp med diskussionsexempel ur boken. Vad jag kan erinra mig var ett diskussionsuppslag följande, ”vilka pengar går till hushållsinköp och vilka pengar går till tekniska inköp som tv-apparater och bil [i familjen]”? Jamen, detta är ju puerilt. Skall dessa idéer ta tid från andra skolämnen? Skall vi skippa multiplikationstabellen för att diskutera vem som håller med mat?

Enligt upphovspersonen kan det inte tänkas annat än att personalen i skolan kommer att välkomna det värdefulla pedagogiska bidraget, ”eftersom ingen kan säga nej till den gemensamma värdegrunden”! Hej och hå, här kom den första idiotförklaringen och här kommer också min första invändning. Är det verkligen så att de befintliga lärarnas värdegrund måste justeras på ett sådant sätt att de helt fråntas ansvaret? Mitt värdegrundsresonemang i förra exemplet gäller även här. Det är omgivningen som skall visa upp rätt värdegrund inte enstaka särskilt utbildade pedagoger! Och här kommer min andra invändning.

Är vi i behov av en institutionell värdegrundsmyndighet som tar hela sin ide från ett kvasivetenskapligt område som har mycket stora likheter med gamla tiders marxism och som har sin upprinnelse ur en fakultet på ett eller flera lärosäten? Alltså inte kommen ur ett politiskt program som vi undersåtar tyckt vara bra och röstat fram i vår riksdag. Nej, det är en idé som har tryckts på oss av en myndighet. Och vi låter dåligt protestera mot detta och tror att det är harmlöst, hah! Det är fortfarande värdegrundsarbetet vi talar om och nu har man ”forskat” fram något som vi alla skall låta oss underkastas!

I en liberalt demokratisk värld borde detta vara en omöjlighet men det har inträffat här. Demokratin har ersatts av någon blandning av teknokrati och teokrati. Förmodligen mest av det senare eftersom hela teorin bygger på en trossats.

Varför är vi så enfaldigt naiva så att vi inte protesterar högljutt? Nä, för det är bekvämt att låta bli. Men en varning är befogad eftersom det redan idag finns verksamheter som tjänar pengar på denna ordning och det finns ingenting som säger att det inte blir värre. Jag har mina farhågor.

Inläggsnavigering