snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Övervakningssamhället är här, välkommen kära du!

I Sverige lever ju i uppfattningen att den ordning, övervakning, moraliska pålagor och restriktioner vi har, skall vara demokratiskt beslutade. Det vill säga, genomförda via majoritetsbeslut. De större, mera avgörande besluten avgörs i vår riksdag eller i våra mer lokala församlingar genom så kallad representativ demokrati. För att inte 51% i en omröstning skall kunna förslava de resterande 49% finns det ett konstitutionellt skyddsnät som anger grundläggande rättigheter, de brukar omfatta rätten till liv, rätten till egendom, rätten att fritt organisera sig, rätten att fritt uttrycka en åsikt i tal och skrift m.m. I Sverige kallas detta för Regeringsformen med ingående grundlag. Dessa grundläggande rättigheter kan, om jag förstår det rätt, endast kränkas av en för just detta ändamål tillförordnad myndighet!

På detta sätt skall demokrati förstås!

Ändå finns det stollar som helt opåtalat, ja i praktiken med påhejat stöd, anser att repressalier skall utövas mot människor och organisationer som har en obehaglig åsikt. Och inte bara dem utan även de som på något sätt har en relation till dessa organisationer. Heja, heja! Skall vi månde luska ut vem som levererar kanelbullar till dessa och sedan hänga ut dem, leverantörerna, på Twitter? Eller i alla fall de som köper kanelbullar från samma leverantör. Jaså ni tänkte inte på det? I en annan tid hade man pratat om totalitarism och repression. Dessa ord lärs inte ut på ett förståeligt sätt i skolan längre.

I stället lärs det ut ett annat ord som validerats till höga nivåer, och kan vara nästan lika effektivt som ett järnrör! ”Den gemensamma värdegrunden”. Och detta utan att förstå innebörden i orden på minsta sätt. Smaka på uttrycket ”Den gemensamma värdegrunden”! Vad uttrycker detta implicit? Vilka associationer får du? Tänker du, nu kommer strax en vetare, en professor i ämnet ”gemensamma värdegrunder” och talar om för oss vad som gäller? Eller, om ni uppfattar det explicit, att ”gemensamma” betyder du och jag och alla omkring oss, och att ”värdegrund” är vad vi gemensamt anser vi skall agera mot varandra och emot andra?

Om du förfäktar den första ordningen, vem vill du skall komma med ”värdegrunden”? Är det Reinfeldt? Schyman? Bratt? Lenin? Pol Pot? Grattis då är du välkommen som medborgare i det repressiva samhälle som du själva valt!

Tycker du att det är din omgivning som genom lång erfarenhet och en tyst överenskommelse påverkar dig så att du kan leva ett liv i symbios med andra levande varelser? I så fall kan du skatta dig lycklig, du är en demokratisk varelse. Som grädde på moset vet du också att inte alla kommer att agera enligt denna norm, några faller utanför, dessa må vi tolerera men kanske inte acceptera.

Nu ställs jag inför ytterligare ett dilemma. Jag kallar en ”gemensam värdegrund” för det förhatliga ”norm”. Hur skall vi ställa oss normkritiskt till detta?

Nu till exempel.

Nummer ett:

Tunaskolan i Luleå. Den målning som i media blivit känd som toaletmålningen. En elev tar efter ett år av målningens existens och efter moget övervägande beslutet att anmäla målningen som sexistisk. Modigt, otvetydigt, med tanke på den mobbingkultur som skolor idag visar upp. Hon fick emellertid genast stöd av andra att målningen var sexistisk, hon var inte ensam. Nu kom dessutom en ”vetare” som mångordigt förklarade vilken värdegrund som gäller och hur man skall med olika beskrivna medel åtgärda bristerna hos det okunniga folket. (Det okunniga folket är min tolkning.) Utelämnas endast ett förslag om koncentrationsläger eller uppfostringsanstalter, men tro mig, det kommer!

Resultatet blev att Tunaskolans ledning målade över den sexistiska målningen (ja, jag tycker målningen var sexistisk men det är inte det som är poängen!) Man påverkades av ett yttre tryck och uppmanades att åsidosätta den egna förmågan till ledning och demokratisk uppfattning! Frågan är skulle du kunna tänka dig att en ledning med så ryggradslös hållning är bra för en skola? Jaha!

Nummer två:

I en twitterkonversation mellan Lady Dahmer och en av hennes följare läser jag,

Lady Dahmer red

Här får vi ta till en tolkning av konversationen. Någon har hämtat en pojke(?) på dagis och verkar missnöjd med hur dagis sköter genusfrågan. Rapport går till Lady Dahmer vars stöd ingen behöver tvivla på. Här skall införas styrd pedagogik, men först skall någon DÖÖÖÖÖÖÖÖÖ!

Att det skulle finnas barn på detta dagis med föräldrar som har en annan uppfattning om barns uppfostran får man ju anta. Jag menar att den klagande har med all säkerhet frågat de andra föräldrarna om detta. Om inte konsensus uppnås blir ju nästa steg att gå till den goda makten. I det här fallet en bloggare.

Ett järnrör hade inte kunnat svingas effektivare!

Nu skulle jag kunna skriva en hel inlaga om angiveri och dess yttringar, men det får anstå till en annan gång!

Single Post Navigation

One thought on “Övervakningssamhället är här, välkommen kära du!

  1. Pingback: Sveriges folkdomstolar! Wow!!!! | snurrigtdotcom

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: