snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Om vikten av att hålla människor i fruktan.

Min mormor blev änka med tre små barn tidigt i livet. Med hjälp av en storbondes hustrus välvilja fick hon säkerhet för att låna 800 kronor och byggde ett hus (som nästan orört står kvar än idag) för sig och barnen. Min mor var äldst och redan i sexårsåldern fick hon ta ansvar för småsyskonen med morgongröten och kvällsvarden eftersom deras mor arbetade mest hela tiden. Det gick bra, fattigt men inte i armod, det var ett gäng starka kvinnor som klarade sig i en patriarkal(sic!) värld.

Och året var 1921!

Min mor, som gick bort 2011, och gissningsvis min mormor ställde sig mycket frågande till den moderna feminismen. De visste vad de hade och de visste hur de fått det, utan utrymme för gnäll och myndighetsingripande! Jag växte upp i en matriarkal miljö med ett patriarkat som varken misshandlade eller våldtog. Och så gjorde de flesta i omgivningen. Varför försöker man skriva om detta och skildra det som förfärligt? Varför lägger man in en feministisk kamp som förklaring till den förbättring som skett? Vill man få oss att tro att det skett en social förbättring som har enbart feminismen att tacka?

De framsteg som har skett under 1900-talet har i huvudsak varit tekniska innnovationer som tillkommit utan anspråk på genusuppdelning. Det var kvinnor och män som stod för framstegen. Om man framställer framgångarna som resultat av en feministisk kamp, menar man ju implicit att det funnits ett starkt motstånd! Och om lögnen skall hålla, måste motståndet ha varit patriarkalt.

Jag kommer egentligen ihåg endast en kamp som försiggick på gator och torg och som man kan kalla för feministisk. En massa barn med plakat i händerna och banderoller runt halsen, barn som i dag är i 40-årsåldern, gick runt med sina mammor och skanderade – Ropen skalla, daghem åt alla! Så var det absolut, men vad var motståndet. Säkert enstaka konservativa med ideellt motstånd men framförallt stat och kommun som hade ekonomiska invändningar. Det fanns i min värld inget patriarkalt motstånd utan det var av  intresse för alla att denna service kom till stånd så fort som möjligt. En nödvändighet för samhällets funktion, vilket man inte behövde vara feminist att förstå. Men som jag började stycket, den feministiska kampen var i detta avseende obestridlig!

Sedan finns en seger i kampen för avskaffandet av sambeskattning som dagens feminister tillskriver sig. Märkligt, mycket märkligt! I de flesta yngre hushåll runt tiden 1971 hade båda makar förvärvsinkomster. Det var inte särskilt mycket matematik som krävdes för att räkna ut att särbeskattning skulle gynna båda! Så den som anser att detta var en feministisk seger över ett patriarkalt motstånd måste vara knepigt funtad för att inte säga dum i huvudet!

Nästa inslag i denna spaning utgöres av en paneldebatt om feminism, hållen på AF i Lund samt med Sydsvenskans Andreas Ekström som moderator. Deltagande var också en professor i kommunikationsteknik(?) som företrädde den feministiska sidan. Alla i panelen företrädde den feministiska sidan skulle det visa sig med tydlighet under ”debattens” gång. Pelle Billing ställde en ganska menlös fråga från publiken, vill jag minnas, som besvarades med ”jaså”. En annan man ur publiken ställde en långt mer kontroversiell fråga vars svar helt uteblev eftersom det var viktigare för panel och moderator att påpeka hur urbota dum mannen var. Allt i akt och mening att skrämma till tystnad i salongen, kan man tänka?

En ung kvinna, gissningsvis i 20-25 årsåldern, reste sig ur publiken och frågade med harm i rösten, ”Det är faktiskt inte längre sedan än 1960-talet som våldtäkt var tillåtet inom äktenskapet, visste ni det?”.

Man skall inte ifrågasätta andra människors kunskap, men man måste få fråga var de fått den ifrån? Hon var själv med säkerhet inte född vid den här tiden förmodligen inte hennes föräldrar heller. Hon säger det som en självklarhet att om inte det finns ett förbud mot våldtäkt inom äktenskapet så är det samma som en uppmaning till våldtäkt. Eller hur tänkte hon?

Det var faktiskt så att lagen reviderades 1965 så att våldtäkt som definition också kunde förekomma inom äktenskapet och vara föremål för allmänt åtal. Det var en anomali som rättades till, säkert på förekommen anledning men inte för att det var ett samhällsproblem. Jag kan säga med säkerhet att något allmänt patriarkalt motstånd inte existerade. De flesta män instämde och den segern som feministerna vann var egentligen en walk-over. Jag har aldrig hört någon beklaga sig över att det nu var slut på nöjet att våldta sin fru.

Nu kommer egentligen den spaning som jag finner som mest beklagansvärd. Debatten som modererades av Andreas Ekström sändes över Universitetets Webb TV och kunde alltså ses i efterhand. En av Ekströms underställda på Sydsvenskan kunde inte låta bli att på sin blogg nämna att han sett debatten i efterhand och att han inte annat än kan se vikten av att vi män måste ta ett steg tillbaka.

Tll dags dato har jag inte uppmärksammat att denne juniorreporter skulle ha tagit ett steg tillbaka till förmån för någon kvinna. Jag tror inte att det var tänkt så heller. Faktiskt tvärtom, om jag skall vara ärlig!

Tillbaka till meningen med rubriken. Jag refererar till den unga kvinnan här ovan och hennes kunskapsinhämtning. Det kan mycket väl vara så att det i hennes utbildning ingår en historisk undersökning av vilka rättsliga förändringar som genomförts över åren och som har påverkat kvinnor.  Det är alldeles korrekt i så fall med hennes referens till lagen. Men, vad får henne att tro att det var en så avgörande detalj för feminismen att det var nödvändigt att påpeka detta på ett sätt avsett att skuldbelägga män? Jag kan inte erinra mig att ändringen av lagen skulle ha haft någon inverkan på majoriteten av gifta kvinnor. Inte som exempelvis i den storleksordning införandet av preventivmedel för kvinnor i form av piller har haft. Detta gav en frihet och ett självbestämmande som inte har haft något motstycke överhuvudtaget i historien. Att kvinnan gavs möjlighet att kontrollera sin egen graviditet.

Nå var kommer aversionen i från? Varför är en del kvinnor, framförallt yngre kvinnor, hysteriskt skräckslagna inför män. Det är i flera fall ett resultat av egna erfarenheter förstås, men i de allra flesta fall en påverkan som kan härledas ur en felaktig historiebeskrivning.

Hjälper det att dessa av fruktan påverkade kvinnor skulle få träffa män? Män som inte är våldsamma eller dominerande? Kanske redan i tidig barnålder få göra bekantskaper av manligt kön. Det är inte alla män som är pedofiler! Att barnen inte så medvetet skall uppfostras med en skräck för män. Att visa att de flesta män är omtänksamma fäder, bröder och söner? Kommer det att funka?

Nu kommer frågan som är värd att försöka svara på. Hur skall vi få kvinnor att känna trygghet tillsammans med män? Vi måste hitta detta svar annars kommer männen så småningom att tillhöra en försvinnande art. Män behövs inte för fortplantningen, det behövs bara den del som kan producera spermier.

Dessutom måste det finnas ytterligare en fråga att besvara. Vem kan tänkas vara gynnade av att hålla fruktan kvar inom det kvinnliga sociala sammanhanget. Vem uttalar sig så,  att vilken kvinna som helst kan bli panisk av skräck när hon möter en man som är, mätt i muskelmassa, två till tre gånger så stor som hon? Är det sant? Är risken för våld så överhängande att kvinnor måste gå i ständig fruktan?

Kom ihåg att vi kan skapa en stark inre styrka om vi kan hitta en fruktad yttre fiende!

Single Post Navigation

2 thoughts on “Om vikten av att hålla människor i fruktan.

  1. Mycket bra inlägg! Jag kan inte svara på din fråga om vad man ska göra med kvinnors fruktan för män, det enda jag vet är att jag gärna håller mina döttrar så långt bort som möjligt från ex. Maria Svelands och My Vingrens våldtäktsfantasier.

    Gilla

  2. Pingback: Remember, be careful out there! | snurrigtdotcom

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: