snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Genfråga en genusfråga? Fråga mansexperten!

För de som studerat evolutionsbiologi inom akademin eller på ren så kallad populär basis, vet att den kunskap som finns idag bygger på de rön som känts till i sekler. Många har sysslat med genetisk förädling och förståelsen har förfinats från Gregor Johann Mendel, och den något tidigare Charles Darwin. Och utan tvivel bygger dagens evolutionsteorier på dessa tidiga herrars rön och inget har förkastats i sin helhet utan snarare förfinats. Modern vetenskap verifieras med observationer och med matematiska modeller. Detta är en naturlig del av naturvetenskapen och den modell som man anser som vetenskapligt hållbar. Vi bör emellertid konstatera att med matematiska modeller bevisas ingenting men man kan ta fram olika scenarier för test för att bygga vidare på. Ett underbart instruktivt exempel är alla de hundratals matematiska modeller av universum som existerar inom kosmologin. Det är inte lätt att utpeka något som sannare än något annat men vissa kan man avfärda för att de inte stöder de slutsatser som görs ur relativitetsteorin eller ur kvantmekaniken eller båda i kombination. Det sista mer eller mindre en önskedröm. Men ingen avfärdar någon av de modeller som gör det!

Moderna vetenskapsmän som exempelvis biologen Richard Dawkins beskriver för oss utvecklingen från det första bakteriella livet till komplexa cellorganismer som utgör oss människor. Ett återkommande påstående är att våra kroppar är bara förvaring åt den helt överordnade styrmekanismen som utgörs av våra gener. Våra gener har bara en strävan och det är att låta sig kopieras till nya celler och till nya organismer. Under åtminstone de kanske hundratusen år som vi moderna människor funnits, har våra gener utvecklat sätt som låter dem reproduceras och förökas på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Vi är sexuellt uppdelade i honor och hanar och det krävs en av vardera för att få avkomma. Honorna producerar ägg med DNA i X-kromosomer och hanarna producerar DNA i gener i Y-kromosomer, Honornas äggproduktion begränsas till något hundratal på en hel livstid medan männen producerar miljarder spermier under sin livstid. Dessutom kräver, naturligt, konceptionen att denna sker i honans kropp och att fosterutvecklingen sedan sker där. För människor varar denna under nio månader. Generna hos en hona kan inte reproducera sig under denna tid men hanen kan omedelbart förse en ny hona med en genuppsättning.

(Tillägg till artikeln gjort 3 september, kl. 9:30.

För att inte skapa allt för stor förvirring vad gäller mänskliga könsceller bör påpekas att det finns två uppsättningar. I kvinnans X-kromososm finns i sort sett rubbet för att göra en könlig människa. Mannens Y-kromosom innehåller ytligt betraktat endast de gener som bestämmer könet till manligt. Vid befruktningen tillhandahåller kvinnan X-kromosom och mannen antingen X-kromosom eller en Y-kromosom. I det förra fallet blir könet på avkomman kvinna och i det senare man.

Ytterst förenklat!)  

Jamen detta vet jo alla! Javisst men, om detta nu är något som helt och hållet eftersträvas av våra gener, förstår då inte våra gener det självklara att ägg är mycket kostsammare att producera än hanarnas spermieproduktion. Jovisst det vet de men hanarnas gener vet också att för att kunna uppleva kopior av sig själv i avkomma så måste de konkurrera med andra hanar. Och hanarna kan vid fortplantningsförsök inte heller veta om det finns ägg till befruktning eller om äggen redan är befruktade.

Nu kan ju var och en undra om detta verkligen gäller idag för människor också. Att det kanske gäller för djur må vara sant, men för människor? Ja, vad skall vi tro?

Nu är det så att vårt samhälle räknas som civiliserat och med ett starkt kulturellt inslag. Det finns både outtalade och skrivna regler för uppförande och det finns en uppsjö av kulturella konvenanser. Allt för att våra gener skall hållas på plats och kraven på kopiering mästras. Vi skall alltså kunna leva tillsammans i sociala samhällen och gruppen vi tillhör har blivit det viktigaste. Gruppen som beroende på samhällets tekniska utveckling egentligen kan bli hur stor som helst.  Vi har en roll som ges oss med avseende på vårt kön, vår härkomst och vår ställning. Denna roll varierar kraftigt med lokal men också med tid. Våra roller i Sverige, alltså rollen för män, mansrollen och den för kvinnor känns inte alls igen av människor från andra kontinenter eller från andra tidsåldrar. Detta är kulturella, sociala skillnader.

Men, men och men! Vi kommer att kunna para oss och skaffa avkomma över dessa kulturella och sociala gränser! Oftast sker detta med stor entusiasm och glädje även om det inte alltid är så. Detta visar att trots de kulturella och sociala skillnader vi uppmärksammar, så agerar generna i våra kroppar med den största igenkänning av könsrollerna och nyttjar detta för att kunna ta initiativ till reproduktion!

Men låt oss ändå i all ödmjukhet fastslå, honor och i alldeles särskilt hög grad fertila honor är särskilt skyddsvärda i ett genetiskt perspektiv. Våra gener låter oss veta detta och evolutionen har, i strid mot all modern uppfostran och teori, försett genomsnittsmannen med mycket större muskelmassa än vad genomsnittskvinnan fått. Detta skall vi fortfarande i all ödmjukhet förstå så att överskottet av styrkan är avsedd för att hålla borta andra hanar från honorna i genernas kamp för reproduktion. Dessutom för att skydda kvinnan från vad som helst och för att visa kvinnan att han har bästa genuppsättningen för reproduktion. Alltså inte som så många tycks tro bara för att våldföra sig på honorna. Av någon anledning har våra gener bringats i tron att denna fördelning är den mest konkurrenskraftiga för reproduktion. I samband med detta så skall man komma ihåg att den stora genbanken är identisk mellan honor och hanar, det är bara könsgenerna som är olika och som i sin tur bestämmer hur övriga gener skall bete sig.

Nu kommer jag till regeringens utsedde expert i den av regeringen tillsatta mansutredningen, nämligen Inti Chavéz Peréz. En man med omfattande erfarenhet och en kunskapsbank som han ibland inte vill hänvisa till men som uppenbart vare sig innehåller Dawkins eller Einstein. Han har tidigare skrivit en bok med titeln Respekt och detta har han fått mycket erkännande för. Med rätta såklart. Jag har läst den och den innehåller en del varierande information till ungdomar i deras första trevande försök med sex. Egentligen en bra ansats även om självklarheterna är uppenbara för oss äldre så kan det vara mycket bra upplysning för den osäkre debutanten. Jag kan mycket väl tänka mig att man har boken och gör en gemensam ”seans” några stycken. Det kommer jag ihåg från mina debutår även om vi inte hade tillgång till Respekt,

Nu har han även fått publicerat en debattartikel i Aftonbladet som möjligen utgör upptakten för arbetet i mansutredningen. Han skriver om hur vi skall stävja våldtäkterna som män utsätter kvinnor för. Han påstår att av 16.900 anmälda sexualbrotten i Sverige så var minst 30.000 våldtäkter. Av dessa fälldes 200 i domstol. Av de 16,900 sexualbrotten borde man väl av rubriceringen anta att en del av dessa är mindre allvarliga än våldtäkt? Varför 30.000? Varför inte 300.000? Eller 365.000? Tusen om dagen låter väl inte orimligt? Var får han siffran från som inte finns i statistiken? Vad är en våldtäkt? För de flesta av oss står det klart vad det är. Det är ett samlag eller annan sexuell handling som påtvingas någon i trots mot dennes vilja oavsett om det uttalats något nej eller ej. Vad det inte är är dåligt sex som man ångrar efteråt av någon anledning. Inte heller om detta är långt efteråt och sexpartnern inte uppträtt såsom man ville. Inte om man är kille i alla fall, kanske om man är tjej. Men var får Inti Chavéz Perés 30.000 ifrån, vad ingår i summan? Jag misstänker att han bara tycker och att han får bekräftelse från andra som tycker likadant.

I artikeln redogör Inti Chavéz Peréz för fyra stycken bullet lines eller check lines som det råkar vara i detta fallet. Fyra stycken påståenden som inte är särskilt svåra att hålla med i, vid risk av att annars betecknas som kvinnohatare. Han vill mobilisera alla män, även de nästan 100% som aldrig begår någon våldtäkt, i aktiv kamp mot sexism och våldtäkter. Genialiskt min gode Sherlock, lite kvällskurser och veckoslutskonferenser mer eller mindre frivilliga kunde vara ett mycket lyckat initiativ. Inte för att avveckla en förment våldtäktskultur utan mer att säkerställa utkomsten för den lycklige som får arrangera kurserna. Det kommer alltså inte att räcka att vi avstår från sexism eller från våldtäkter vi skall dessutom gå någon slags frälsningskurs för att få full avlat.

Varför vidtar man inte samma geniala grepp mot annan brottslighet som bedrägeri, skattefusk, felparkering, väpnat rån med mera. Jo eftersom man vet att det inte hjälper. Men här har Inti Chavész Peréz en affärsidé som säger att det går. I marknadsföringen ingår, och här får han massiv hjälp, att beskriva utsikterna för unga tjejer och kvinnor som sådana att de, om de har tur, enbart kan lita på sina fäder! Resten av alla män och pappor inpräntas man att hata. Grunden är lagd för en bra kampanj som kommer att göra MacDonalds gröna av avund.

Varför kan man inte konstatera att mäns överlägset större muskelmassa är ett resultat av att evolutionen avsett att även skydda den evolutionärt dyrbara kvinnan och att de allra flesta män fungerar så?

Single Post Navigation

20 thoughts on “Genfråga en genusfråga? Fråga mansexperten!

 1. Pingback: Heterohatets hyllare « Toklandet

 2. Pelle2 on said:

  Ja, vad säger man ? Chavez Perez är verkligen en äkta misandriker.

  Han pratar om att det sexuella våldet har en legitimitet. Hos vilka då ? Jag känner
  ingen man som tycker att det är legitimt med sexuellt våld och jag är säker på att
  mitt umgänge inte är ovanligt vad gäller det. Detta om man med legitimt menat allmänt accepterat.
  I wikipedia står det bl.a följande om ordet legitimitets rätta betydelse:
  ”i linje med lagstiftningen Relaterat ord laglig.

  Med andra ord påstår Chavez Perez att det är lagligt att utföra sexuellt våld mot kvinnor. Vad jag vet är väl Sverige ett av länderna världen som har den mest omfattande lagstiftningen mot sexuellt våld.

  Han påstår vidare att det sker uppskattningsvis 30000 våldtäkter per år i Sverige.
  Om han hade bevärat sig med att googla sig fram till Brås hemsida så hade han kunnat läsa följande om 2012 års statistik.

  ”År 2012 anmäldes 16 900 sexualbrott, vilket är en marginell minskning jämfört med 2011. De anmälda våldtäkterna minskade med 3 procent till 6 320 anmälda brott, och sexuellt ofredande minskade något till 7 610 anmälda brott (-2%). Sexuellt tvång, utnyttjande med mera minskade med 5 procent. Totalt anmäldes 2 880 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. I 10 procent av våldtäkterna var offren pojkar. Pojkar som offer var högst representerade i åldersgruppen 0—14 år och lägst representerade i åldersgruppen 15–17 år. Bland de vuxna offren var 96 procent kvinnor och 4 procent män.”

  Mer fakta finns på följande sida:
  http://www.bra.se/bra/brott–statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

  Med andra ord ljuger han grovt när han påstår att det sker 30000 våldtäkter per år. Inte ens om han tar alla sexualbrott kommer han upp till ungefär hälften av den siffran.

  Förvisso så är varje sexualbrott ett för mycket men han visar verkligen hur lätt han tar på fakta för att understödja sina så kallade teorier.
  Fast som feminist så känner han väl att hans siffror är de rätta och att Brå med sina fakta företräder de patriarkala förtryckarstrukturerna ;-).

  Skämt åsido så är det ju skrämmande att regeringen kan anlita en sådan clown som expert i en mansutredning.

  Gilla

 3. När våldtog Inti Chavéz Peréz någon senast?

  Gilla

  • Jag skulle tro att han har slutat med det. Det är nog en god beskrivning av manliga feminister att de just slutat med det. Med undantag av Göran Lindberg då förstås!
   Jag vet inte riktigt med Johan Ehrenberg men han påstår väl det själv!

   Gilla

 4. ICP kan ju ta en titt på dessa tre videoklipp som en del i sin research.
  På samma sida listas en del ytterligare källor till material som borde(!) vara av intresse för ICP i hans uppdrag.

  Gilla

  • Pelle2 on said:

   Tror du verkligen han gör någon research ? Med tanke på hur han hittar på siffror angående antalet våldtäkter i Sverige så kan han i vilket fall som helst inte söka särskilt noga efter sanningen…..
   Han är väl som feminister är mest. Om han känner att något förhåller sig på ett viss sätt så är det så. Fakta är bara en del av struktuuurerna och det patriarkala förtrycket.

   Gilla

   • Att jag börjar min artikel med en ytlig beskrivning av några områden inom naturvetenskapen, är ett sätt, om än förnumstigt, att visa på skillnaderna av stringensen, den röda tråden, i dessa jämfört med flummet i feministernas redogörelser.
    Man tycker en sak man innerligt vill skall vara sann sedan hänvisar man till andra som tycker likadant, ofta uttryckt i romanform (Se Ninnis genusbibliotek på Genusdebatten.se!). Kunskapsinhämtningen verifieras med ord som i sig inte har någon betydelse för andra än de som också har läst Focault med flera postmodernistiska filosofer. Det finns en ytterst ringa del redovisade empiriska forskningsresultat med undantag för de missuppfattningar av offentlig statistik man försöker påvisa som empiri.

    Gilla

 5. Blev helt chockad när jag läste om allt runt denne mannen Inti Chavéz Peréz. Inte minst att han var med på Heterohatarnas dag. Va!!!!!!!!!!!!!! Visste inte ens att det fanns en sån dag och än värre då att snubben som är utsatt att utredda män och jämlikhet deltar där. Skojar de eller?

  Tror fanne mej att jag ska starta en homohatarnas dag. Inte för att jag hatar homo, det gör jag definitivt inte. Har vänner bland dem. Men jag menar bara själva tanken. Vad tror ni skulle hända om jag startar upp en sån dag? Tror alla vet så jag behöver inte ens svara.

  Var kommer alla idioter ifrån och deras idiotiska ideér? Sen håller jag definitivt med om att den här chavezsnubben knappast är rätt man för det uppdrag han fått. Vad vet han om män överhuvudtaget?

  Gilla

  • ‘Vad vet han om män överhuvudtaget?’

   Han har nog sugit av några stycken, så han är expert

   Gilla

   • Mycket tveksam till använd formuleringen, men får stå kvar då språket inte på något sätt synes vara främmande för Inti Chavéz Peréz. Hans eventuella relationer känner jag inte till och dem får han ha för sig själv tycker jag. Men frågan om hans expertis eller icke-expertis äger däremot största relevans!

    Gilla

    • Han brukar göra seriestrippar om sin bögvardag, om du kollar hans hemsida

     Gilla

    • Jovisst, såsant. Jag skulle tro att han önskar en del integritet i alla fall och det är ok för mig.
     Att han är oerhört raljant översittande med en elitistisk touch som innehåller massvis med offermentalitet i ett enda sammelsurium av rappakalja stör mig mycket mer än med vem, eller hur han har sex!

     Gilla

    • Ja, jag bryr mig inte om hans sexliv, men om man rent objektivt försöker svara på frågan ‘Vad vet han om män?’, så landar man i min första kommentar om könsumgänget. Han är bara 28 år, saknar akademisk examen och har haft en massa ströjobb i mediabranschen. Om man ville ha en expert på urologi eller liknande, kunde man ju tagit en av hans professorer.

     Gilla

    • Precis, det är hans utnämning till expert som förbryllar.

     Gilla

 6. Vissa saker förvånar en onekligen.

  Gilla

 7. Pingback: Flashback tankar | Trollan's Tankar om stort och smått

 8. Broktorp on said:

  Man skulle kunna tänka sig att han som spensligt byggd homosexuell man under uppväxten vid tillfällen inte känts sig riktigt hemma bland killarna, ibland, i vissa situationer, kanske rent av känt sig avvikande. Han kanske ibland kände sig mer hemma och trivdes bättre med tjejkompisarna. Om så vore fallet så skulle han kunna ha lätt att att iklä sig den offerroll som kvinnan ofta ges.
  Det här är ju bara spekulation men jag är nog av uppfattningen att vem man är och vilka erfarenheter man har haft visst kan påverka.

  Gilla

 9. Klart att det påverkar. I allra högsta grad menar jag, men hur drar man erfarenheter av det för att kunna kalla sig expert? Jag är inte i allt emot Inti Chavéz Peréz, tvärtom han har kommit med en del tänkvärda ståndpunkter. Men när han uttalar sig om feminism, eller om mansrollen och med stor arrogans avfärdar alla som säger emot honom med infantila bemötanden som ”läs på” eller ”jag tänker inte ödsla tid på din utbildning” då skall man inte kunna utnämnas till expert med sådan attityd!

  Gilla

 10. Pingback: Den påstådda konflikten belyses! | snurrigtdotcom

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: