snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Mest trolig förklaring – patriarkatet och könsmaktsordningen.

Ni har väl hört teorierna om hur man skall göra bästa värdering av kausalitet eller orsakssamband. Det vill säga, om man har ett skeende och vill ta reda på orsaken på skeendet så bör man ställa frågan varför och leta fram flera möjliga svar. Därpå välja ut den troligaste och mest förklarande orsaken. Det hela bygger på kunskap, en faktor det synes lida brist på i samhället. Kunskap har ersatts av övertygelse och tro. Helst i kollektiv form.

Om vi tittar på det Faraoniska Egypten till exempel, så vet vi att befolkningens överlevnad var högst beroende av Nilens årliga översvämning. Egyptens folk var övertygade till visshet att denna översvämning berodde på att de ritualer som Farao och prästerskapet  utförde, gjordes på rätt sätt! Om inte satt de höga herrarna löst till om översvämningen inte kom som den skulle. Att de inte visste att den årstidsbundna nederbörden i centrala Afrika orsakade översvämningen gjorde att de inte kunde väga in den som trolig orsak.

Man kan inte heller dumförklara de förkristna bronsåldersmänniskorna i Norden att de ansåg att solen vände på sin bana och orsakade längre dagar efter vintersolståndet om inte det stora midvinterblotet utföres på rätt sätt. Man vågade inte chansa.

Det finns massvis med sådana här kausala sammanhang i världen idag, inte minst inom sporten där vissa utövare måste utföra en viss ritual för att allt skall gå bra.

Jag tänker på detta när jag nyligen tagit del av en översatt GirlsWriteWhat (Karen Straughan)-video vars text ligger på svenska AVFM-hemsida. Hon berättar följande.

En Libanesisk man med muslimsk tro lever efter muslimska seder med sin familj i London. Kvinnan i familjen arbetar inte utanför hemmet och det är precis så som han vill ha det. Det passar båda säger han.

Kan orsaken vara,

1) Mannen har en syn på kvinnan som är starkt patriarkal och vill ha henne som fängslad i hemmet!

eller möjligen,

2) Enligt traditionen så är mannen underhållsskyldig för familjen, kvinnan barnen och deras behov. Kvinnan får gärna arbeta men behöver i så fall inte dela med sig av sin lön. Den är hennes helt och hållet. Om kvinnan skulle jobba utanför hemmet så hade familjen fått skaffa barnomsorg och enligt meningen i underhållsskyldigheten är det mannens plikt att betala för den.

Andra exemplet gäller en tradition i Afganistan som medger alla män förtur till vården framför kvinnorna och barnen.

Kan orsaken vara,

1) Synen på kvinnan i samhället översvämmas av förtryck och detta är bara ett uttryck för detta förtryck.

eller kanske,

2) Eftersom traditionen är att mannen är underhållsskyldig för sin familj, kvinna och barn, så vore det katastrof för familjen om mannen inte kan hålla sig frisk.

Tredje exemplet gäller i Kina där flickfoster aborteras eftersom familjer väljer att bara få pojkar. Det finns en ett-barn policy i Kina som gör att familjer bara får ha ett barn.

Detta beror på,

1) Flickor värderas lägre på grund av patriarkalt förtryck. Bara pojkar anses värda att födas fram.

eller,

2) Att det enligt tradition krävs av pojkar att de när de blir vuxna skall försörja sina föräldrar och det enligt samma tradition ges flickorna rättigheten att bo hemma och försörjas av sin föräldrar hela livet om de inte gifter sig.

Detta ger bara exempel på alternativa svar på varför och det blir betraktarens skyldighet att göra ett val av det mest troliga alternativet. Men om man aldrig ges möjlighet av alternativa lösningar, att kunskapen undanhålles, då kan det individuella ställningstagandet äventyras. Det är inte lätt att låta bli följa med i lynchstämningen när den framföres på sådant sätt att den inte får ifrågasättas.

Det är, med bakgrund av var och ens erfarenhet och kunskap, en medborgerlig plikt att kunna göra dessa värderingar. Men, vad gör man om erfarenhet och kunskap till stora delar saknas?

 

 

Annonser

Single Post Navigation

4 thoughts on “Mest trolig förklaring – patriarkatet och könsmaktsordningen.

 1. Larsson on said:

  Poststrukturalism och dekonstruktion verkar göra att akademierna anser alla andra förklaringar som underställda könsmaktsordningen. Det är inte så att de andra inte finns, utan bara att de strukturella mönstren som upprätthålls och återskapas i flera olika former.

  Eller också är förklaringen ovan nonsens, lite som kejsarens nya kläder.

  Gilla

 2. Ja, men man skall vara medveten om att man måste göra en bedömning av den mest troliga lösningen, vara klar över alternativen. Inte bara matas med den enda godkända!

  Gilla

  • Larsson on said:

   Jag håller inte med om det helt. Vad som är mest troligt utgår ifrån ens egna erfarenheter. Det får man ändå lov att acceptera. Men jag ser problemen annorlunda: om man vill ändra på de direkta förhållandena finns det ganska mycket att göra: informera, förändra lagar så att de underlättar förändringar, utbilda, forska.

   Eller också kan man stoppa huvudet i sanden och säga att det hela ändå bara beror på könsmaktsordningen, och att enda lösningen är att ”bryta normerna”, dvs börja i en helt annan ända, och inte lägga krut på sakförhållandena, eftersom det i sig riskerar dölja de underliggande problemen.

   Gilla

   • Jamen det är ju det jag försöker beskriva. Om det finns en identifierad ordning som gör att kvinnor stannar hemma i Libanesiska hem eller att flickor aborteras i Kina, är det då inte viktigt att se vad som ligger bakom innan man ger sig på det med vild sluggning.
    Om vi tänker lite mera bortom de exempel jag anför, kan man tänka att det finns andra lösningar på det förmenta förtryck som finns mot kvinnor än att vi skall medvetandegöra och lära förskolebarn könlöshet? Det finns kanske andra saker som skulle kunna påverkas? Det gäller att vidga orsaksbegreppet och inte snöa in på eller som du säger stoppa huvudet i sanden.
    De skillnader som idag kvarstår av det förtryck som kvinnor alltid lidit under, är de rester av ett patriarkalt skoningslöst förtryck eller har det historiskt andra orsaker? Enligt min mening bör vi kanske omvärdera det historiska förtrycket som alla kvinnor alltid lidit under. Är de historiska kvinnorna medvetna om detta förtryck? Om de stannade hemma och slet med hushåll och barn, visserligen under svåra förhållanden många gånger, medan mannen gick ut på fälten eller ner i gruvan för slitsamma 12-timmars pass, hur uppfattades förtrycket?
    Om det förtryck som kan visas funnits genom tiderna vore ett patriarkalt förtryck så borde väl kvinnorna ha varit osynliga historiskt sett? Men det är de inte! Sedan stenålderstid har det funnits många avtryck i gravar som visar att det funnits betydelsefulla kvinnor. I stort sett alltid!
    Det är så lätt att hitta historiska anledningar till moderna företeelser. I retrospekt kan vilka idéer som helst växa fram, särskilt de som gynnar en ideologi som handlar om mäns ondska och mäns förtryck av kvinnor, är jag rädd!
    Jag önskar bara öppna upp för ett mera mångsidigt angrepp på orsakerna. Visa på att man snöat in på att patriarkal struktur och en könsmaktsordning är förutsättningen för nuvarande vetenskapliga analys av orsaker.
    Jag menar att detta är fel.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: