snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Definiera gärna demokrati, tack!

Jag läser Sakine Madon i Norran och Marcus Birro i Expressen och undrar egentligen vad svenska medborgare menar med demokrati. Man får uppfattningen att många bara ser i demokratin något som gynnar dem själva, något som får dem att kunna få rätt i alla lägen samt något som gör att just dessa demokrater kan avgöra om andra är demokrater eller ej. Då blir det självklara att de som inte har den med dessa demokrater gemensamma åskådningen eller den rätta åsikten, automatiskt blir anklagade för fascism och antidemokratiskt agerande.

I just denna fråga är ovan nämnda krönikörer suveräna i sin analys. Jag håller med eftersom jag alltid betraktat mig som liberal, om nu någon förstår vad som menas med detta, och har väldigt svårt att identifiera mig med något av de partier som kandiderar för riksdagen i höst. Allra längst bort från min liberalism ligger (F!) och (SD) tätt följda av (V) och vill jag påstå (F). Det senare ett parti som tidigare uttryckt sig vara liberaler men det är bara att lyssna till Maria Arnholm och Birgitta Olsson så förstår man att denna idé sedan länge måste vara borttagen från programmet.

Men är dessa personer och partier odemokratiska? Nä, såklart inte! Att vara fördömande mot etniskt identifierbara grupper eller mot av kön definierade grupper kan vara nationalistiskt (även rasistiskt) men behöver inte vara odemokratiskt. Att tycka illa om individer ur olika identifierbara grupper av genus eller etnicitet måste vara tillåtet utan att vara varken sexistiskt eller rasistiskt. Men sexism och rasism är fantastiska epitet att slunga ut mot sina motståndare. Det tillfredsställer blodtörsten inom de egna leden men har ingen som helst inverkan på motståndarens sympatisörer. När allehanda ”forskare” och ”experter” uttalar att (F!)s väljare i huvudsak är välutbildade storstadsbor i välburgna stadsdelar och (SD)s är lantisar med låg utbildningsnivå så vill man få folk att alienera sig med gruppen (SD)-väljare eftersom ingen vill bli sedd som okunnig. Så erbarmligt och enfaldigt! Såklart ser sympatisörerna rakt igenom sådan rappakalja och vet både sin egen status och sina med-sympatisörers. Möjligen kan man se att uppeldningen i (F!)s stormtrupper av mycket unga kvinnor (fjortisar!) tjänar på en sådan ”forskar”-analys.

Demokratin består härvid av att dessa partier accepterar de allmänna valen och att representationen i de befullmäktigade organen är beroende av en sympatiserande väljarkår. Det finns emellertid politiska strömningar i Sverige som inte accepterar allmänna val. På högerkanten har vi SMR vars representation är i stort sett obefintlig men som har en revolutionär agenda. Betydligt fler sympatisörer har de på vänsterkanten förekommande Revolutionär Front (RF) och KPML(r). Båda revolutionära. Det mest märkliga är att dessa organisationerna anses av vissa journalister och politiker ändå vara demokratiska. För att de har goda avsikter. Har ni någonsin hört värre rappakalja?

Den förmenta demokratin i dessa revolutionsromantiska organisationer på vänsterkanten försvaras av medlemmar som ingår i kultureliten. Är det någon som betvivlar att denna självutnämnda elit är vänster till extremvänster? Med företrädare som Henning Mankell, Kajsa Ekis Ekman, Sven Wollter, Jan Guillou, Maria Sveland med flera. Demokrater?

Vilket är demokrati? När Ametist Azordegan påstår att en journalists uppgift inte är att beskriva verkligheten utan är att bringa bildning till allmänheten? Eller när Jonna Sima uttrycker exakt samma tanke? Diskussioner skall beröra ideologiskt rätta ämnen eller tystas ned. Detta är också anledningen till att den förra ansåg att Janne Josefsson borde komma ut som nazist! Verkligheten och dess beskrivning är skrämmande för vissa men kan hanteras enkelt med hjälp av den postmodernistiska inställningen (mer om detta i senare inlägg).

Vad är demokrati? Den som garanterar människor bland annat detta:

1) Rätt till liv

2) Rätt till egendom

3) Rätten att organisera sig

4) Rätten till åsikt och

5) Rätten att uttrycka den

6) Rätten att bedömas och dömas efter samma måttstock som alla andra

Och framförallt rätten att känna tryggheten av att dessa rättigheter aldrig kan förnekas en på grund av val med tillfälliga majoriteter. Man skall inte ens behöva rösta, även om allmänna och fria val ingår i demokratitanken, och ändå veta att dessa rättigheter inte kan tas bort!

I stället ingår i vänsterns demokratiideal en tanke om att en majoritet alltid kan bestämma över en minoritet. Det kan man alltså inte när det gäller de konstitutionella rättigheterna som i Sverige kallas för grundlag och regeringsformen. I de flesta demokratier överses de konstitutionella rättigheterna av fristående rättsväsen. I USA, som exempel, väljs Supreme Courts medlemmar av den politiska makten men sitter sedan i ämbetet på livstid och kan inte avsättas vid växlande politiska majoriteter. Så är det inte i Sverige. Vi har ett politiserat rättsväsende och i tingsrätten tillsättes nämndemännen efter politiska majoriteter. I de flesta demokratier räknar man regering och parlament som första och andra statsmakten samt rättsväsendet som den tredje. Pressen blir därmed fjärde statsmakten. Fast inte så i Sverige, här har vi pressen som tredje statsmakten och rättsväsendet ingår i den exekutiva makten hos regeringen.

Där borde man kunna undra hur detta påverkar demokratin.

I den nationalistiska tanken finns ju en diskriminering som gäller en människas ursprung, i den rasistiska rymmes diskriminering av människor av etniska skäl och slutligen den feministiska som hänger sig åt diskriminering av sexistiska skäl. Om ett parti utmärker sig på ett diskriminerande sätt kan det inte samtidigt vara demokratiskt eftersom de då vill ta bort någon av de sex punkterna ovan. Då spelar det ingen roll om man har allmänna val, demokrati blir det i alla fall inte!  Detta var som mest påfallande under den tid då de kommunistiska staterna utövade ett hänsynslöst och dödligt grepp om sina befolkningar på grunder som vilade på misstanke om avvikande åsikter.

Alla de här beskrivna diskriminerande attityderna existerar i Sverige och till skillnad från de repressiva totalitära före detta regimerna, så stöds metoderna av de från makten avskilda och fria medierna i vårt land. Det skedde i de omnämnda staterna endast av de statsreglerade medierna. Vi har alltså en statsmakt som kan uppdelas i två, den tredje och den fjärde ingår i dessa två.

Någon nämnde nyligen att i en fungerande demokrati granskar media makten åt folket men i Sverige granskar man folket åt makten!

Det är detta som Sakine Madon och Marcus Birro så elegant beskriver i sina krönikor.

Läs dem!

Single Post Navigation

5 thoughts on “Definiera gärna demokrati, tack!

 1. Väl formulerat, dock så bör nog inte just Guillou i denna fråga räknas med här.

  I sina AB-krönikor är han kritisk mot AFA et al´s metoder. Jag minns en krönika där han skrev att han tidigt 70-tal var med i ett ”hembesök” hos någon som kunde tänkas utnyttja en demonstrationståg för egna ändamål , där de helt enkelt beslagtog molotovcocktails, basebollträn osv. 70-tals vänstern var i regel noga med demonstrationsvakter.

  Gilla

 2. jag tycker man allt som oftast gör ett allvarligt fel när man talar om demokrati som en sak. Demokrati måste spaltas upp i två skilda företelser: 1) de demokratiska fri- och rättigheterna och 2) det demokratiska styret.
  Man kan ställa sig bakom det ena utan att ställa sig bakom det andra.
  Det första innefattar åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet osv. Detta ställer jag mig fult och fast bakom.
  Det andra har vi i form av vårt representativa styrelseskicka med allmänna val. Det stinker rent ut sagt och borde skrotas snarast möjligt. Det demokratiska styrelseskick jag vill se är helt väsensskilt från det vi har idag. Vår ”demokrati” är bara en chimär och en ren nidbild av vad det borde vara.
  Väldigt kortfattat skulle jag vilja sammanfatta felet med vår demokrati (och implicit därmed antyda hur en riktig demokrati borde byggas upp) i två punkter: den första är att dagens ”demokrati” är byggd åt fel hål. Den utgår från toppen, inte från botten. I dagsläget tillsätts en riksdag och regering via ”val” och därefter fattas alla beslut på toppnivå och dessa beslut är tvingande för lägre nivåer. En riktig demokrati byggs upp enligt subsidiaritetsprincipen, dvs. alla beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Den andra punkten är att det är för få nivåer. Vi har idag kommun, landsting och riksnivå. För att en äkta demokrati skall kunna råda måste du som medborgare verkligen på allvar kunna påverka din egen livssituation och vara delaktig i de beslut som rör dig. Och då menar jag inte ”delaktig” genom vilken papperslapp du stoppar i ett kuvert vart fjärde år. Du skall kunna gå direkt till din representant och kunna knacka på och ta ett allvarligt samtal mellan 4 ögon med honom/henne. Det innebär att vi behöver ha många fler nivåer, där personerna på varje nivå har en nära kontakt med sin representant på närmaste högre nivå. (Och representanterna på varje nivå väljs av de på nivån under. Så som medborgare väljer du bara din omedelbara ”överordnade”, denne är sedan med och väljer nästa ”överordnad” som är med och väljer nästa högre ”överordnad” osv.)

  Gilla

  • Enligt min åsikt kan man inte ha demokrati om man inte har konstitutionellt säkrade rättigheter. Det är A och O. Sedan kan styret utformas efter olika typer med representativ demokrati som vi har eller direkta personval ur valkretsar som i England exempelvis men ingen har funnit ett fungerande heltäckande alternativ. Det yttersta provet utgörs av folkets engagemang, utan det blir det ändå bara ett fåtal som driver frågor och kommer till beslut.

   Vi har ju i princip ett system som liknar det system som du förespråkar. Det är inte riksdagen eller regeringen som utser kandidater utan de lokala partiorganisationerna, arbetarkommunerna och gräsrötterna. I varje fall formellt. Att det sedan är partitopparna som avgör beror nog mest på att de önskar undvika anarki och splittring. De senare nästa omöjliga att undvika om inte varje svenskt län eller region skall vara helt autonoma.

   En sak skall jag ge dig helt rätt i och som borde innefattas i demokratin, man borde kunna kräva större ansvar av beslutsfattare i politiken. Böter och straff borde kunna utmätas utan att det skall betalas över skattsedeln som vid kommunalt åsidosättande, exempelvis.

   Annars ber jag att få citera denne statsman:
   It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
   Winston Churchill

   Gilla

 3. typiskt, det vara bara ”en” som skulle vara italics, inte allt ända fram till slutet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: