snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

En fri röst, vad är det?

Vem har rätt att göra anspråk på yttrandefriheten i världen? Man får tänka efter som svensk eftersom det i Sverige inte har förekommit jakt på sanningssägare som stört etablissemanget. Eller hur? Man får också ta i betraktande att frågan egentligen är två. Den första är den för mig självklara. Vem kan som individ göra anspråk på att få säga precis det man tycker och tänker utan att bestraffas? Den andra borde inte få existera, men har synliggjorts av en tyckarelit. Nämligen, hur skall samhället göra anspråk på kontroll av yttrandefriheten så att bara allmänt vedertagna sanningar får yttras?

Av outgrundlig anledning är det ofta samma personer som anser sig vara rätt individ i första frågan som samtidigt gör anspråk att företräda samhället, oss alla, i den andra.

Det är förbjudet i lag att uttala hot mot någon individuellt. Det är helt okey att hota mörda alla män till exempel. Men personliga och individuella hot skall man lagföras för. Självklart skall det också vara så! Detta är egentligen en distinkt avgränsning i yttrandefriheten och den är lätt att förstå.

Ytterligare inskränkning i yttrandefriheten är lagtexten om hets mot folkgrupp. Inte särskilt kontroversiell och tillkomsten har att göra med den jakt på bland annat judar och romer som förekommit i historien. Också mycket lätt att förstå.

Nu har man omtolkat och utvidgat begreppet folkgrupp så att det kan innefatta vad som helst förutom den vite europeiske så kallade cis-mannen. Det var ju tänkt som ett skydd emot minoriteter och judar har exempelvis varit i minoritet överallt de förekommit förutom i Israel efter den statens bildande. Likaledes har romer alltid varit en minoritet varhelst de befunnit sig.

Muslimer, däremot, är det svårt att säga är en minoritet på samma sätt som romer eller judar. Inte ens i Sverige. Men de som utsätts för hot eller angrepp för sin tillhörighets skull skall betraktas som skyddsvärda och samhället skall för detta tillhandahålla det skydd som krävs för alla medborgare. Men det gör man inte, synagogor lämnas utan skydd trots den utsatthet som den judiska minoriteten befinner sig i. Församlingarna får stå för sitt eget skydd.

Dessutom, det finns alltså en minoritet som är politiskt värdefull att vurma för. Att spela spel för, klä ut sig för. Och då menar jag inte kippavandringar i Malmö och Stockholm.

När den socialdemokratiska riksdagsmannen Veronica Palm anmäler talmannen Björn Söder för hets mot folkgrupp har detta vurmande gått lite väl långt. I en tid då ett av de värsta terrordåden med 20 personer döda utspelat sig väljer alltså en svensk demokrat(sic!) att anmäla för uttalandet: ”Då har fredens religion visat sitt rätta ansikte.”

Att Björn Söder och hans parti företräder idéer som går stick i stäv med mina egna gör inte att det blir självklart att han skall tystas.

Inte heller när en annan förment demokrat, kommunisten Rossana Dinamarca, mycket provocerande, uttryckte ”du är inte min talman” kände jag någon sympati för Söder. Jag tycker emellertid att han kunde nämnt för den okunniga Dinamarca att han är riksdagens talman inte någon enskild ledamots!

Det finns alltså tokstollar i Sverige som anser att yttrandefriheten därutöver skall regleras ytterligare. Vem som helst som yttrar sig utanför regelverket skall veta att de har sig själv att skylla om något skulle hända. Täppas Fogelberg ligger bra till därvidlag som årets tokstolle. I hård konkurrens förstås. Jag har helt missat om han rakryggat har försvarat sin inställning i frågan. Nu kan han ju tryggt sälla sig till skaran av likasinnade som vägrar att diskutera islamistisk terror utan att först ha dragit hela sagan om hur imperialismen och högerextremismen egentligen är skuld till det hela. Göran Greider och Åsa Linderborg är utmärkta exempel på detta.

De som vill veta inverkan av imperialismen på dagens politiska karta kan ju studera historia och läsa lite om Osmanska riket som stoppades vid Wien 1683 i sin strävan att islamisera Europa eller om morerna som föstes ut ur Iberiska halvön 1492 efter nästan 800 år av islamisering. Men kunskap är inte debattens stollar stora styrka. Man kan kanske begära att stollarna funderar över hur Europa kunde islamiseras i så lång tidsperiod så att det enbart återstod landet mellan Wien och Madrid (som inte fanns då!) och landet där norr om.

Man missionerade islam i Nordafrika och Europa på samma sätt som conquistan katolicerade Sydamerika, med svärd!

Nu var det ju den svenska yttrandefriheten som jag pratade om. Och det finns starka krafter som vill begränsa den så att obehagliga frågeställningar inte uppstår.

En forskare på Södertörns högskola, det finns flera där med personlig politisk bias, ansåg att sociala media och allas rätt att uttala sig där hotar demokratin. Just så, folks rätt att yttra sig fritt hotar demokratin. Läs Lars Wilderängs (Cornucopia) blogg och bilda er en uppfattning själv.  (Länken går till avsnittet där forskaren replikerar.)

Vi har ett journalistiskt skrå i Sverige vars uppgift verkar vara att resa murar mot åsikter och redaktionella uttryck som inte godkänns av hela kåren. Med något litet undantag för de utmärkta borgerligt liberala skribenter vi har som tillfälligtvis tillåts att roama på gränsen. Åsiktskorridoren är emellertid smal och hårdbevakad och de som aldrig tar sig in inom dess gränser kommer aldrig att accepteras i skrået.

Detta är alltså i demokratins Sverige. Vi har alltså en journalistkår som kontrollerar varandra som hökar och bara låter rätt åsikter yttras. Vi har statligt utbildade journalister som hellre ifrågasätter folket än den makt de så förtjust delar med politikerna.

Hur man särskiljer rätt från fel framgår starkt av följande artikel ur Magasinet Neo som beskriver modus operandi av de som anser sig ha monopol på åsikter.

En annan attityd av segregerad åsikts- och yttranderättighet är mobbingen av Jan Sjunnesson som inte lär bli medlem av författarförbundet trots uppfyllande av de kriterier som utgör grund för medlemskap. Man kan fråga sig, även om författarförbundet har rätt att göra som de själv finner lämpligt, borde de ju fundera över om de verkligen förfäktar idén om allas lika värde och allas rätt att uttrycka vilken åsikt som helst.

Hur i hela friden skall man kunna upprätthålla ett demokratiskt samhälle om de som debatterar garanterat är av samma eller liknande åsikt?

Ja, säg det!

Single Post Navigation

14 tankar om “En fri röst, vad är det?

 1. Yttrandefriheten skall inte begränsas alls. Det är inte godtagbart att hota människor, men det är inte en inskränkning av yttrandefriheten. Att hota någon innebär förberedelse till brott och/eller utpressning. Bäggedera är brott i sig själva. Inte på grund av yttrandet. I bägge fallen handlar det om att man utövar en form av tvång eller våld mot en annan, och det är det som gör att det är brottsligt, och det är det som gör att hot är förbjudet. Det har inte med yttrandefriheten att göra.
  Jag uppfattar det som att du anser att ”lagen om hets mot folkgrupp” är motiverad och bra. Jag är av starkt avvikande åsikt. Det finns inget som helst behov av att ha en sådan lag. Allt som på goda grunder kan beivras eller fällas med denna lag beivras redan och är åtalbart enligt andra lagrum. Att ”hetsa” är en form av uppvigling, vilket i sig är ett brott.
  För att ta det så grovt som det går: ”Jag anser att alla judar borde gasas ihjäl” är en åsikt och borde som sådan vara fredad, vad man än tycker om den. ”Gå ut och skjut en jude” är en uppmaning till brott, och är därmed uppvigling och åtalbart.

  Gilla

 2. Vad gäller författarförbundet, är det en i sanning privat organisation så kan de väl göra som de vill vad gäller medlemskap. Men uppbär de bidrag eller annat stöd från det offentliga är detta förknippat med villkor och då skulle jag tro att de är ute på juridiskt tunn is, och de har definitivt korsat den acceptabla gränsen i moraliskt hänseende och förverkat all rätt till bidrag eller stöd från det offentliga.

  Gilla

  • Ibland blir jag bara inte klok på hur jag skall svara, om du är emot något jag skrivit eller om det är något i MIN text som är diskutabelt. Jag vet vad jag menar men det blir komplicerat och jag tolkar det du skriver som att du i princip menar detsamma som jag.

   Eventuellt en förstärkning kanske?

   Gilla

   • Om du undrar över kommentaren om författarförbandet så var det bara ett tillägg.

    Om du undrar över kommentaren om yttrandefrihet, låt mig säga så här. Det brukar hävdas att man inte skall få säga vad som helst och att man därför måste ha vissa inskränkningar i yttrandefriheten. Och det menar jag är fel. Yttrandefriheten är fri, men det du säger kan ju utgöra brott i andra bemärkelser. Du skall kunna ge uttryck åt precis vilka åsikter du än må ha under yttrandefriheten, men du använder du den för att begå ett brott är det en annan femma.
    Tänk så här, det står dig fritt att tillverka leksakspengar (Monopol), men försöker du lura i någon (turist t.ex.) att det är riktiga pengar och använder dem som om de vore riktiga pengar, så begår du ett brott. Det är alltså inte pengarna i sig själva som är brottsliga utan vad du gör med dem.
    (Jag har för övrigt sedan länge, före GD, planerat att skriva ett inlägg om yttrandefrihet, det känns som tiden är rätt så inne för det nu, så det kanske kommer i dagarna.)

    Så, jag invände mot ”Detta är egentligen en distinkt avgränsning i yttrandefriheten och den är lätt att förstå.”, men det var mer en teknikalitet.
    Däremot fick jag intryck av, rätt eller fel, att du var positiv till lagen om hets mot folkgrupp. Och i så fall så är jag djupt oense med dig på den punkten. För jag anser att det är en skitlag som inte har i någon lagbok att göra, och finge jag bara skrota en enda lag skulle den ligga bra till.

    Gilla

    • Du förväxlar ett konstaterande med ett gillande. Vad gäller hets mot folkgrupp konstaterar jag att ursprungstanken var att skydda utsatta minoriteter. Att man numera som Veronica Palm använder lagen för det som Björn Söder sagt ogillar jag starkt.
     Om du får för dig att jag är emot fullständig yttrandefrihet kan du gå tillbaka i mina blogginlägg sedan tidigare och se att jag menar att yttrandefrihet kan inte ha några begränsningar för då är det inte yttrandefrihet. Jag förstår inte var du fått det ifrån och det är ett misstag av mig om jag någonstans gett den uppfattningen.

     Gilla

    • Ok. Jag uppfattade det som att du gillade HMF, men jag har inga problem med att ha fel på den punkten :).

     Gilla

    • Nej, jag har inte lagt någon värdering utan konstaterar att utifrån förföljelsen av judar och romer på 1930-talet, någon tyckte det var en bra idé med lagstiftning. Den är emellertid i stort sett verkningslös och används för att ta politiska poänger. Och DET är jag starkt emot!
     Med själva lagen menar man förmodligen, gissar jag, Brottsbalken (1962:700) Kap 5 §5 som ju ger en vida tolkning, det står bara hänvisning till ” förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse,”
     Nu har man i folkmun lagt till utsatt grupp som ju är vansinnigt subjektivt och som jag har svårt se muslimer i sverige som. Till skillnad från romer och judar menar jag då till exempel.

     Jag läser nu att detta brott endast kan åtalas av målsäganden vilket ju i så fall är en individ och inte en grupp! Finns det någon annan lag om hets mot folkgrupp?

     Gilla

 3. Dennis skrev den :

  Så här skrev en bloggerska på sin blogg:

  ”Det går också att vara för yttrandefrihet, men tycka att yttrandefrihet inte måste utnyttjas för att kränka redan utsatta grupper genom till exempel att sprida karikatyrer av profeten Muhammed. Att yttrandefrihet också är en frihet att avstå.”

  Varför ska man överhuvudtaget hålla på med sånt här som Lars Vilks och andra gör? Det var sånt man gjorde i grundskolan men slutade med när man började växa upp och fick normala mänskliga värderingar och känsla för vad som var rätt och fel.

  Jag hyllar yttrandefriheten men samtidigt hyllar jag män och kvinnor som använder sig av den på rätt sätt utan att återgå till barnstadiet med mobbing och liknande.

  Sen första början när jag fick barn har jag försökt inpränta i mina barn att respektera andra och hur jädra fel mobbing är. Detta är något man själv fick med sig sen barnsben och som pappa fortsätter jag på den vägen. Människor i allmänhet är emot mobbing och vi hör ofta om arbetet emot det i skolan, arbetsplatsen och andra ställen. Detta är något som dock inte tycks gälla journalister. Dessa är gudar och har oinskränkt makt och ingen får betvivla den för då drabbas man själv av mobbing.

  Tänk er för en sekund in i ett barns ögon som ständigt hur från vuxna hur fel mobbing är men sen ser de hur de vuxna själv beter sig. Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör.

  Med allt detta sagt har detta ändå inget med dessa dårars göromål som terrorister. Dåden i Paris bör och ska fördömas.

  En vis man så en gång: ”Övertyga den lille mannen om att han gör något gott och han kan göra vad som helst.”

  Fy fan vad detta är sant idag i vår galna värld.

  Gilla

 4. Jag tycker du gör rätt att lära dina barn aktning och respekt. Det är något som är behjärtansvärt och bra. Alla vill vi ha respekt och alla förtjänar respekt. Där håller jag med, men vill du ha inskränkningar i yttrandefriheten då är jag helt emot.

  Kanske är det så att Chaplins mobbing av Hitler borde fördömas. I stort mod, som engelsman, gjorde Chaplin den satiren 1940, alltså långt före utgången av andra världskriget var säker.
  Var det fel?

  Man kan inte hävda att begränsad yttrandefrihet är yttrandefrihet alls. Men det var nog inte det du menat heller.

  Gilla

Lämna ett svar till dolf (a.k.a. Anders Ericsson) Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: