snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Arkiv för månaden “september, 2015”

Flyktingkrisens orsaker.

Jag kan inte hålla mig ifrån debatten, så här kommer ett litet inlägg till.

Man skall erkänna att det faktiskt finns många människor i Sverige som förstår och vill lösa flyktingkrisen i Europa med handling. Människor som dessutom visar med egna insatser hur. Idealister som avstår egen bekvämlighet och eget kapital för att göra skillnad om än så liten men ändå aldrig obetydlig!

Samtidigt ser man posörerna, de mikrofon- och TV-kåta opportunisterna, de som verkligen har att tjäna på att inte falla utanför gänget, stå och beundra sin egen godhet. En godhet som består i att påvisa andras ondska.

Vad man tycks glömma är orsaken, alltså den omedelbara orsaken, till varför människor är på flykt! Det är konflikter, regelrätta krig och inbördeskrig med all den omänskliga brutalitet som detta medför. Vi har rapporter om övergrepp, bestialiska avrättningar av motståndare, män, kvinnor och barn. Slavhandel och våldtäktsnormalisering. Vi vet dessutom vem eller vilka som utför dåden men står ändå som handfallna.

Vi känner också till den omfattande exploatering av de nödställda som pågår med flyktingsmuggling och slavhandel.

Många av oss vet också hur omöjligt det är att underhålla ett pågående krig eller som i flera av dessa fall, kontinuerliga terrorhandlingar utan omfattande logistik. Det behövs förbindelselinjer med tillförsel av vapen, ammunition, drivmedel, mat och dryck och inte minst färska utvilade soldater! Den minst begåvade strategen kan räkna ut att om man tillfogar en armés förbindelselinjer skada så kan den inte fortsätta sin offensiv!

Detta är elementärt och det var till exempel det som stoppade general Friedrich Paulus och den sjätte armén utanför Stalingrad 1943.

Detta vet alla, skär av förbindelsen! Ändå blundar man i de svenska myndigheterna med hjälp av politikerna för detta. Man ser med en axelryckning på hur IS-terrorister rekryteras i Sverige. Ser på hur dessa kommer hem och plåstras om och sedan skickas tillbaka till terrordåden utvilade och friska. I detta vägrar man se problem!

Hur tänker man?

I en panisk gest att uttrycka handlingskraft så tar man fajten. Man hittar en fullständigt irrellevant fiende att bekämpa. En som överhuvudtaget inte har med konflikten att göra. De förhatliga främlingsfientliga nationalisterna. Strategiskt kallas en sådan manöver för vilseledande och har inget med den egentliga krisen att göra.

Det är nämligen inte Sverigedemokraterna som är skuld till något av det vi ser i flyktingkatastrofen på Medelhavet eller i Europa!

Det är inte heller Israels eller USAs skuld. Orsaken till kriget ligger inte i dessa staters agerande historiskt även om de flesta marxister och leninister tror det. Det är i alla fall under inga omständigheter något som gynnar situationen genom att agera med demonstrationer utanför dessa staters ambassader.

Ibland tror jag i eftertanke, att i den politiska situation som idag föreligger i Sverige, om den förelegat 1944 hade vi haft upplopp på gatorna med en massa kändisar som talat för att söka stoppa invasionen på D-Dagen.

Sätt in krutet där det gör nytta. Stoppa möjligheterna för terroristerna, hindra folk att ansluta sig, gör det kriminellt!

Förenkla för dem som vill ta sig över Medelhavet och för dem som väljer att stanna. Och ta emot dem som tar sig till Europa på ett värdigt och välkomnande sätt. Se till så att mottagningen fungerar!

Och för guds skull stoppa dem som riktar sitt hat och sin avsky på helt fel håll!

 

Vad skall egentligen stoppas?

Flyktingkatastrofen i Europa och Mellanöstern september 2015.

Jag såg ett debattprogram i SVT1 i går, torsdag, som enbart handlade om den pågående flyktingkatastrofen i medelhavet och Europa. En hel hög experter var med och att kalla det för debatt är inte korrekt. Det uppstod aldrig någon debatt och det var nog inte heller meningen.

I stället framfördes åsikter och fakta baserade på väl grundade erfarenheter hos var och en av deltagarna. Även om en del var tydligt känsloladdat så, åtminstone i  mina ögon, framstod det sagda som relevant.

Jag kan tyvärr inte hitta SVT-Plays upplaga av programmet, det finns inte på SVT Debatts hemsida heller och jag kan därför inte heller namnge de som var deltagande i debatten. Men som jag kommer ihåg, en professor i migration (tror jag), en befälhavare från kustbevakningen, en representant för Röda korset och en från ett asylmottagande för barn, Morgan Johansson, EU kommissionens representant i Sverige, och några till.

Dessutom intervjuades Jan Egeland, norsk diplomat och expert på flyktingfrågor och flyktinghjälp bland annat i FN (UNOCHA). Det märkliga var att han propagerade för större, mycket större insatser i närområdet. Nästan som SD, men detta kommenterades inte alls. Jag skall nämna att han inte med ett ord nämnde neddragningar av volymer alls.

Professorn i migration nämnde att EUs hela asyl- och flyktingpolicy går ut på att ingen egentligen skall kunna ta sig hit. Och detta har tydligen inte Sverige och Tyskland fattat.

Men med den katastrof som just nu händer, döden på Medelhavet, kaoset i Budapest samt bilder på döda barn har fått befolkningen i flera länder att inse behovet av att hjälpa till. Alltså personligen och privat. Detta är oerhört bra.

Emellertid, i stort sett hela panelen, jag såg ingen avvikelse från det, var överens om att Sveriges andel av flyktingströmmen var en bagatell som vi i detta landet lätt borde klara av!

Då undrar jag, har de inte sett på situationen som den är? Att vi har ett bostadsproblem, ett försörjningsproblem, ett jobbproblem och ett automatiskt påföljande utanförskapsproblem? Med andra ord ett jättestort integratiponsproblem. Ett problem som inte blir mindre av att men öppnar upp för än fler asylsökande flyktingar.

Inte ens Morgan Johansson med socialdemokratiska löften om bostadsbyggande och jobbskapande löser några problem eftersom dessa lösningar inte är tillräckliga ens för dom som redan bor i landet. Dessutom är dessa lösningar inget annat än framtidsförhoppningar som knappast kan göra skillnad i det akuta läge vi befinner oss i nu!

Vi måste stoppa den vägen till det hägrande Europa som går över medelhavet. Tusentals människor luras i döden av hänsynslösa människosmugglare som leder män, kvinnor och barn i döden. Denna ström av människor i desperat nöd orsakas av situationen där de kommer i från som gör att det alltid är bättre att ta risken och resa med sin familj över medelhavet än att vara kvar i den situationen .

Detta kräver därför insatser på plats.

Mycket svåradministrerat förstås, kanske ogenomförbart men om det stora antal som har skyddsbehov skall tas emot under drägliga förhållanden, så måste mottagandet förbättras och spridas på fler mottagare.

Men så läser jag idag en passus ”50 years from now people will ask me the same question as I asked my father when I addressed the holocaust ; why didn’t anybody do something? Why did we just stand by and watched all these innocent people die?” skriven av Jiloan Hamad (fotbollsspelare svenska landslaget och MFF) och tänker.

Vad är det som ligger i frågan? Vad menas med ”varför gjorde inget nåt?”. Gjorde vad då? De flesta länder tog väl emot enorma mängder flyktingar så det är väl inte det som menas. Nä, jag tror det som menas är, ”varför stoppade ni inte bödlarna tidigare? Varför stoppades inte bödlarna redan när folk i Tyskland började ana vad som skedde?

Om vi jämför med det som händer idag vilket är näst intill omöjligt, vad är det då som skall stoppas? Den gemensamma nämnaren är att människor dödas urskiljningslöst eller drivs på flykt! Hur ser vi då en analog jämförelse?

Den inhemska politiska diskussionen? Är det SD som skall stoppas och så blir allt bra? Eller Ivar Arpi eller Marika Formgren, Alice Teodurescu eller Sakine Madon. Fanns det något liknande 1944?

Nej! Jag var inte med då, men det är för mig helt obegripligt den mediala kamp som utkämpas i Sverige. En kamp om att smutskasta och avhumanisera, att avskiljas från de onda och själv framstå som god. En fullständigt bisarr och meningslös strid som inte gynnar någon utanför redaktionerna. Det är inte i Sverige eländet börjar det är någon annanstans. Fatta det!

Efter Holocaust ansågs kommendanter och lägerbossar, SS-generaler och Nazi-staber som förövare. Och dessutom dömdes som förövare. Ingen fick rehab i Sverige, ingen fick förlåtelse! Alla dömdes för sina gärningar oavsett hur aktivt deras dödande varit. Det var ett system som skulle utrotas och ALDRIG komma tillbaka!

Det gjorde det tyvärr i en första våg, applåderad av många i det här landet men den vågen lade sig 1990. Det fanns inga gärningsmän(sic!) den gången utan bara en omänsklig ideologi.

Nu har vi en tredje våg av folkmord styrd av fanatism, en dödens fanatism och omvärlden står helt handfallen inför grymheterna.

Men i Sverige, som knappt alls fått känna av grymheterna än, ser man gärningsmännen som offer som behöver rehabiliteras och daltas med när de påträffas. Detta vore kanske möjligt när IS, Boko Haram, Al-Shabab, AlQuaeda och andra grupperingar är tillintetgjorda. Då kan man kanske tala om rehabilitering men inte tidigare! Det är viktigt att förövarna inte har möjlighet att återhämta sig och sedan vända tillbaka till exempelvis Syrien och IS. Det vore en väldigt förödande signal i annat fall!

Till dess måste vi lösa flyktingfrågan gemensamt i Europa och världen!

Tänk om någon hade yttrat ordet rehabilitering i Nürnberg 1945?

 

Inläggsnavigering