snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Archive for the tag “eva lundgren”

Fallet Ulf, det kommer ni väl ihåg? Otänkbart i feminismens Utopia!

Jag läser i gårdagens Norra Skåne att journalisten Jörgen Johansson skall skriva en bok där han tar upp ”fallet Ulf” och dess huvudperson Bo Larsson.

Detta är ju egentligen en uppgift som den framlidne journalisten Hannes Råstam skulle ha utfört men efter hans bortgång i januari 2012 ligger fältet öppet för andra. Det jag skriver här tar jag direkt ur minnet och därmed med viss reservation för exaktheten i detaljerna. Men hursomhelst:

Ni som inte minns vad det gäller skall veta att efter att ha tillbringat 3,5 år av ett 2002 tilldömt 8-årigt fängelsestraff blev fallet uppmärksammat av Hannes Råstam. Bo Larsson dömdes tillsammans med en kamrat för sexuellt utnyttjande av sin dotter. Det var endast dotterns berättelse som låg till grund för domen. Omständigheterna och bevisen i fallet var sådana att de med lätthet kunnat ifrågasättas och bortses ifrån med tämligen enkla medel. Exempelvis hade de flesta angivna övergreppen skett då dels dottern bevisligen varit i skolan och dessutom Bo Larsson varit på sitt arbete.

Dottern påstod sig ha varit med fadern och hans kompis på satanistmöten i Stockholm med detaljerad redogörelse för ritualmord på spädbarn, övertsepräsrinnans namn och lokalens utseende. Dessutom en bra beskrivning på var lokalen var belägen.

Följande knepigheter med satanistberättelsen avslöjades,

att:

berättelsen överensstämde med en berättelse i en bok som flickan blivit tillhandahållen på det behandlingshem hon var intagen på för vittnesvalidering.

berättelsen kan inte på något sätt bekräftas av Stockholmspolisen som på begäran undersökt historien noga och som skriftligt uttalat sig emot sannolikheten av densamma. Platsen för seanserna existerade helt enkelt inte.

berättelsen ligger dessutom som grund för Eva Lundgrens forskning om ritualmord av spädbarn i Sverige, eller om det var tvärt om. Jag kan tyvärr inte bekräfta riktigheten av påståendet men Eva Lundgren är inblandad.

Som ett resultat av en ovilja att se rimligheten i bevisen, en ovilja att se de omständigheter som talade för de tilltalade men en stark vilja att tillsammans med en amatörterapeut tillskansa sig poäng i feministkretsar lyckades åklagaren fixa en fällande dom. Detta lyckades eftersom de tilltalades försvar uppenbarligen hade viktigare saker att stå i.

Hannes Råstam gjorde ett enastående arbete med detta och lyckades övertyga HD om att ta upp målet och därvid återkalla de fällande domarna. I Råstams arbete blev senare det mera uppmärksammade Quick-målet huvudarbetet och på något sätt har Fallet Ulf  lämnat folks medvetande men är i min mening värt att återigen tas upp.

Som Bo Larsson säger ”Det finns många i den här historien som kommit alldeles för lätt undan”.

Min fråga till er alla är, om Mattias Gardells och Maria Svelands Utopia med feminsimöevervakningsrepression varit verklighet, tror ni då att Hannes Råstam överhuvudtaget fått undersöka saken? Tror ni att Bo Larsson hade beviljats resning?

Kunde nog tänka mig det!

Annonser

Post Navigation