snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Archive for the tag “hen”

Äntligen svar på vad feminismen vill!

Med Belinda Olssons SVT-program Fittstim i lagom perspektiv åtminstone tidsmässigt, har jag försökt ta del av så många kommentarer som möjligt. En lista över dessa finns på Genusdebatten.se.

Jag hade förhoppningen att äntligen få en hänvisning till vad som egentligen är feminismens mål, att någon skulle ha vänligheten att förklara detta för oss fåvitska krakar. Till exempel mål som jämställdhet, lika lön för samma arbete, delat ansvar för barn och hem, kompensering för pensionsintjäningssystemet som grovt diskriminerar kvinnor, minskat relationsvåld, förbud mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, förbud mot kvinnlig och manlig omskärelse, att varje individ skall ha rätt till att välja liv. Man skulle kunna förtydliga och säga vad man är för, vilka rättigheter som skall utökas, vilka individuella val som skall stärkas istället för alla inskränkningar och förbud och kampen emot.

Belinda Olsson ställer frågor, på gränsen till ett ifrågasättande men so what? Hon avslöjar ingenting om feminismens innersta styrkor eller svagheter. Det gör däremot de feministiska kommentatorerna som tar plats i media och som verkar ha utlöst någon form av panik. Demonstrerande en individualistisk personlig ideologi där svammel är i högsätet och som under inga omständigheter får ifrågasättas. Gemensamt för alla kommentatorer är inte ideologin utan att det finns frågor som uppfattas som kritik. Det finns alltså inga skiljaktigheter inom den feministiska rörelsen, en rörelse som stoppar huvudet i sanden och förnekar den splittring som de tror Belinda Olsson vill ge uttryck för.

Det som saknas så det skriker om det helt av sig självt är inte de definierade skevheterna, dem kan alla se, utan vilka åtgärder som måste till i praktisk form för att påverka utvecklingen i mer jämställd riktning. Om detta hade diskuterats så hade dessa feminister råkat ohjälpligt i luven på varandra. Såsom varje ideologi som förespråkar politisk inriktning på den Nya Människan. Kommunismen kan lära ut mycket härvidlag. Då är det bättre för rörelsen att misstänkliggöra de som uppfattas som kritiker. Kritiker som Belinda Olsson, Eva Bratt Wittström eller Helene Bergman.

Catia Hultquist DN 2013-12-30

”När public service för en gångs skull väljer att uppmärksamma modern feminism får vi se Belinda Olsson testa topless-aktivism och bekymra sig över om männen blivit kuvade.”

”Vad är det egentligen kriget handlar om? Vilka ”slag” har stått genom historien? Vilka kämpar mot vem? Vilka är det som egentligen tycker att jämställdhetskampen har gått för långt? Och så kan vi låta Belinda Olsson brottas med sina tvivel och spela in en musikvideo i valfritt nöjesprogram. Okej?”

Tolkning ”Håll med oss eller håll tyst!” travesti på Bush´s ”Either you are with us or you are against us”. Frågan man ställer sig är, hålla med om vad?

Erika Hallhagen summerar reaktionerna. SvD 2014-01-17

Här samlas en del hysteriska och panikartade kommentarer. Som den här av extremfeministen och kommunisten ”Kawa Zolfagary twittrar: ”#fittstim var cisnormativt, heteronormativt, vitt och till för medelklassen. Det är Belinda Olsson som spanar på sig själv, inte feminismen.” 

Fittstim-profilen Karolina Ramqvist i SvD 2014-01-17

”– Programmet bygger på en påhittad motsättning mellan feminister och det som Göran Hägglund skulle kalla för ”verklighetens folk”. På tanken att feminism inte angår dem. Det finns till exempel ett jättestort feministiskt arbete för frågor som föräldraförsäkring, mäns våld mot kvinnor och kvinnolöner, som har pågått sedan 60-talet.”

Påhittad motsättning, jaha, men ändå en till ytterlighet yvig betraktelse om allt som den kritiserade feminismen i andanom har tagit på sig äran för. Bra!

Kulturskribent och aktivist Emma Lundberg tycker Belinda Olsson går vilse i ”Fittstim” i YA 2014-01.17

”När jag senare tänker på hur feminismen otroligt nog skulle kunna gå för långt är det kanske den dagen alla kvinnor hämnas på sina förövare, dricker deras blod och festar loss på deras sargade kroppar, men i tv-serien verkar en hel politisk rörelse gått utför på grund av det lilla ordet ”hen”.”

På något sätt finns det inom ”rörelsen” en klick som ser detta som lösningen på problemen. Att det inte vore att gå för långt alls utan en önskvärd realitet. Ta gärna del av Tenebrism bloggande.

Vi kan prata om hur nedmonteringen av välfärden främst drabbar kvinnor, hur våra kroppar anses vara offentlig egendom, vad queer- och transfrågor är, om kvinnors fattigpensioner, om feministisk asylrätt och framför allt hur systerskapet kan rädda liv.”

Det underbara systerskapet!

Maria Sveland i ETC-nyheter 2014-01-17

”Har feminismen spårat ur i Sverige? Blivit för självupptagen och världsfrånvänd? Ja. I alla fall om du frågar danskarna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, antifeminister som Pär Ström, Janne Josefsson, Ulf Brunnberg och andra goa gubbar.”

Hon passar på att också räkna in Belinda Olsson i gänget så klart!

Gudomligheten hos Maria Sveland existerar nog bara i hennes egen fantasi. Som jag skrivit innan så är det väldigt mycket som endast verkar finnas i hennes fantasi. Tur är att det finns individer som inte låter sig luras men det förstår inte Maria Sveland!

Inte heller denna gång försågs jag alltså med en förklaring hur en förändring till det bättre skall åstadkommas. Fast egentligen finns det pragmatiska feminister som har praktiska lösningar som går ut på att utplåna manligheten, maskuliniteten eller om man så vill männen. Är det månde denna av Kvinnolobbyn beskrivna  ”Klipp Kuken”-kampanjen som vi egentligen skall förhålla oss till?

Annonser

Post Navigation