snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Archive for the tag “Henrik Arnstad”

Gated community – att leva avskiljd från verkligheten!

Det är många som ger sig ut till försvar av åsiktshegemonin på Södermalm, den ni vet som påstås vara politiskt motiverad av sympatier som inte skådas någon annanstans i landet. Vare sig i sin helhet, undantagandes Södermalm eller regionsvis.

Att man på Södermalm har en särskild, av omgivningen* präglad politisk attityd, som man anser finare än i övriga landet och mera demokratiskt högststående är inget unikum. Detta har man som åsikt inom de flesta grupperingar. Tänk er sammanhållningen på Östermalm eller varför inte Lidingö? Inget underligt i att man i livsmedelsbutiken och på lokala puben träffar människor som har ungefär samma åsikter och värderingar som en själv. Inte alls!

Skillnaden på Södermalms hegemoni och den som kan tänkas finnas i andra delar av populationen är att bekräftelsen av den rätta åsikten inte bara sker i lokala butiken utan bekräftelsen sker i media! På kultursidorna i pressen, i Sveriges radios program eller i SVT-kanalerna. Varför? För att en stor andel av skribenter och programledare bor på Södermalm, de har Södermalmsandan inplanterad och bekräftelsen är klar.

Inte nog med att man kan uttrycka sig i media på ett sätt som landsortens befolkning ruskar på huvudet åt, som man ser som en anomali, som utgår ifrån att nästan 30% av gruppen är anhängare av V, F! eller MP. Till skillnad från utanför Södermalm. När man får kritik kan den lätt skakas av med en direktbekräftelse i lattebaren på hörnet eller i delikatessen. Där kan man få de ryggklappar som behövs och ytterligare några som visar att man har rätt! I alla fall.

Det är det tillskyndarna, de boende rättrogna, som Fredrik Virtanen, Johan Croneman eller Jonna Sima inte begriper när de går i furiöst försvar  av Södermalmsandan!

Nu har även den på Södermalm boende Henrik Arnstad gett sig in i försvaret. Han kallar sig helt, helt självutnämnt för ”expert på fascism”. Många ser honom som en pajas. Vad vet jag, men experter bör väl vara mer kunniga än dogmatiska. (Om de inte är rasbiologer i de nyinstiftade institutet förstås.)

Jag undrar hur det gick till när Henrik Arnstad utnämndes till expert och kom på listan för sådana i public service-kanalerna? Journalister vill inte göra för mycket så antagligen har en boende på Södermalm frågat i lattebaren om någon kände till en expert på fascism. Arnstad var nog där, vid det tillfället ifråga förmodar jag.

Nu skriver Arnstad på twitter, och döm denne mans ”expertis” utifrån detta,

Arnstad_Breivik

Sånt kan man nog bara yttra med de förutsatta tre ryggklapparna på Södermalm? Eller?

Toklandet har en hel rant på sin blogg som visar det ofattbara i en expertutnämning om än så självsvåldig!

Eller varför inte detta ödmjuka uttalande från experten Arnstad: (OBS! Ironi!)

–   ”Tvärtom tycker jag att vi ska vara ytterst stolta över den hatbild som tecknats av Södermalm. Vi har blivit kontroversiella och suspekta för att vi står upp för antirasism, medmänsklighet och demokrati, säger Henrik Arnstad.”

Detta citat återfinnes på Ledarsidorna.se där Johan Westerholm ställer en fråga till Södermalms stolta garde. Frågan gäller om man på Södermalm är beredda att ta emot lika många asylsökande i förhållande till sin befolkning:

som Ställdalen, som med 500 invånare tog emot 230 i Anläggningsboenden 2012 eller som Västra Å som med 120 invånare tog emot 100. Eller varför inte som Blinkarp i Röstånga, Svalövs kommun, som med 880 invånare härbärgerar 285 nyanlända flyktingar” (citat från Ledarsidorna.se)

Kan vi inte få fler försvarare av Södermalmsgardet och därmed mer bekräftelse. Hör ni, Sima, Croneman, Arnstad, Virtanen, har ni inga kompisar utanför?

Hör man möjligen ett svagt – ”Hello, is there anobody out there?” från Södermalms gated community eller de bryr sig förmodligen inte. Självransakan är inte den starka sidan.

Put your money where your mouth is!

*surdegsbakarns och hipsterns hembygd!

Hoten mot demokratin.

Personer som hänger sig åt politisk extremism finner anledning till detta i skäl som för många av oss andra är helt obegripliga.

Det kan vara för att kompisen gör det, eller flickvännen gör det, eller pojkvännen gör det.

Det kan vara för att hoppet om en bättre värld för sig själv, någon slags idealistisk utopi, hägrar. Detta gör det då försvarbart att förgöra, ordagrant, de som motsätter sig den för dem så självklara ordningen.

Sedan kan jag inte komma ifrån den anledning som med glimten i ögat, Magnus Uggla säger varför han drogs till att spela och framföra musik. ”För att få knulla och dricka brännvin”. På något sätt kan denna förklaring kännas mer relevant för rekryteringen.

Under alla omständigheter så finns det media som frotterar sig i händelserna som man rapporterar med stora rubriker. Senast idag rapporterar DN om nazister som värvar avhoppade eller uteslutna sverigedemokrater. Som det verkar med källhänvisning till Expo, en organisation som inte är särskilt balanserad i sina rapporter. Media rapporterar deras rön som om de vore oberoende experter. Men det finns värre!

Efter att ha bevittnat nazistiska manifestationer med fruktansvärda konsekvenser har media bestämt att nazismen utgör det största utomparlamentariska hotet i Sverige. Uppenbart med tydlig påtryckning av ”oberoende” organisationer.

Jag hävdar att den firmakultur, de huliganaktiviteter som vi kan iaktta vid olika idrottsevenemang, främst fotboll, är i analogisk mening ett mycket större hot mot demokratin. Anledningen är att denna huliganism är bra mycket frekventare än nazisternas ”attacker”. De märks mycket mer under ”slagsmålssäsongen”

Men, det finns ingen politisk underton i huliganismen. Det är bara personer som vill leva rövare och tillsammans med andra spöa upp tilltänkta och utsedda motståndare. Att det ingår medlemmar i firmorna som även är anslutna i extremistiska mer välorganiserade politiska ytterfraktioner är inte särskilt otänkbart. Målet är det samma, att ge motståndarna spö. Man har en ömsesidig inställning därvidlag.

Det som markant skiljer huliganerna från extremisterna är att de senare skapar dödsfiender i andra friställda läger. Nazisterna ger sig på invandrare och folk med icke-nordiskt utseende av rent rasistiska skäl. Extremisterna på vänsterkanten drar sig inte för att resa ut och trakassera överklassen, kapitalisterna i sina bostadsområden. Ett hat som är lika oresonligt vilket som.

Men vem är flest, vem skall vi vara mest rädda för? Inte för att träffa på oväntat på stan en kväll, eftersom jag inte tror att någon av dem* har för vana att spöa ”vanligt” folk hursomhelst. Det är inte denna fara som SÅPO bedömer när de säger vilken grupp som är största hotet mot demokratin. De anger den utomparlamentariska vänstern, alltså grupper som AFA och Röd Front. Nazisternas grupperingar är för obetydliga om man bortser från risken att bli utsatt för våld.

Den mest ansenliga och mest synliga gruppen torde vara huliganerna. Dessa har jag aldrig upplevt som ett hot mot demokratin. De vill ju inget annat än slåss! Det är med andra ord våldet som är den uppenbara risken. Här bör man inte stå i vägen i onödan, men något hot mot demokratin kan de inte anses vara.

Hotet mot demokratin utgörs ju inte av enbart risken att bli nedslagen. Eller egentligen inte alls. Hotet utgörs av påtryckningar och hot mot samhället, mot politiker, mot myndigheter, mot enskilda tjänstemän i akt och mening att därigenom få meningsmotståndare att förlora jobbet, motarbetas vid tillståndsgivning och till och med indoktrinering av barnen. Att få sin vilja genom helt enkelt. Detta är ju redan i full gång och det är INTE nazister som utgör det hotet. Inte heller huliganerna utan detta hot är redan etablerat och detta inser SÄPO. Men inte media som helt litar på information från Expo, Researchgruppen och den självutnämnde experten Henrik Arnstad.

Det finns idag ett angiverisystem som går ut på att meddela arbetsgivare om det finns oliktänkande anställda i deras organisation. Hotet mot arbetsgivaren är uppenbarligen så starkt att de anser sig nödvändigas att avskeda den anmälde. De är rädda för… ja vad då? Uthängning? Skvaller? Kundförluster? Något hotas de i alla fall med. Om inte annat så implicit.

Detta har idag resulterat i att många sansade debattörer på bloggar och andra sociala medier håller sig anonyma på grund av risken för repressalier eller mobbning av sig själv eller sina närstående.

Det, är ett mycket större hot mot demokratin!  Och redan satt i system!

Varför låter sig mediebevakningen styras så flagrant av organisationer och personer som inte på något sätt kan anses som oberoende eller neutrala.

Expo låter man ge underlag och anses som källa. Researchgruppen som består av personer gemensamma med AFA får göra analyser och betraktas som oberoende. Och sedan anlitar man urskillningslöst dessa källor utan att märka att det finns alternativ. Om och om igen.

Jag vet att man på medias redaktioner har listor på experter som skall tillfrågas då olika spörsmål dyker upp. Det kan vara politiska eller andra. Det är därför vi hör samma kommentarer från samma personer ideligen. Ett tag var tydligen Göran Greider den ende som kunde uttala sig. Men i gengäld måste han ha varit tacksam för han var expert på allt. Det finns andra exempel. De mest flagranta är Henrik Arnstad som anges vara expert på fascism. Han flödar inte över av förtroende precis. Det finns duktiga personer med bra mycket bättre insyn och bra mycket bättre analys än Arnstad. Men han står på listan och helt okritiskt väljer redaktionerna denne ”expert”.

När redaktionerna sedan väljer Researchgruppen för sin analys av politiska händelser är det jämförbart som om redaktionerna endast skulle citera Avpixlat när det gäller immigrations och invandringsfrågor.

Expo är väl i så fall den källa som kan anses vara minst partisk. Den är emellertid helt styrd av personer och organisationer på vänsterkanten och glömmer förvånansvärt ofta rapportering som rör dessa extremistiska rörelserna.

Att urvalet är som det är beror på att dessa rapporterande journalister på medias redaktioner inte själv letar upp experter. De har sina listor skapade ur någon åsiktsinriktning och okunnigheten gör att de inte klarar att ställa motfrågor eller klarar att ifrågasätta. Fritt fram alltså för den åsiktstyngda rapporteringen. Hade inte okunnigheten i vissa avseenden varit så ofantligt stor så hade jag påstått det vara en illvilligt iståndsatt nyhetskapning av pirater med vänster slagsida. Men bedömningen är nog att det bara är imbecillt. Dumhet och lathet går här hand i hand.

Kvalitetstänk hade gjort sig även i media, tänker jag!

På Genusdebatten har Dolf liknande resonemang: http://genusdebatten.se/nazistisk-pest-eller-feministisk-kolera/ 

*Rasister undantagna vilket ju av händelsen på Kroksbäck i Malmö i september 2013 visas vara andra än nazister!

Post Navigation