snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Archive for the tag “kristendom. svenska kyrkan”

Svenska Kyrkan som politisk aktör.

Är du kristen? Religiös? Medlem i Svenska Kyrkan?

Att vara kristen är för många en manifestation att ansluta sig till kärleksbudskapet i Nya Testamentet. Det vill säga, man värnar om de utsatta individer i världen som behöver hjälp. Är man dessutom troende, innebär det att man skall övertyga hjälpta människor att bli frälsta och låta dem upplyftas i kristendomen.

Nu är jag inte troende, jag är kristen ateist med meningen att jag är uppväxt och uppfostrad i en kristen omgivning, döpt och konfirmerad, men inte troende.

Att inte tro själv innebär inte att förminska eller på annat sätt ifrågasätta andra som är religiösa och beroende av sin tro. Tvärtom, dessa människor skall respekteras och kanske högaktas för vad de gör, men inte med automatik. Det finns nämligen en attityd hos vissa, få i antalet, religiösa som i kraft av sin tro känner sig bättre, överlägsna och på alla sätt mer värda än sina otrogna medmänniskor. Dessa går väl att rätteligen känna en viss misstro emot?

Dessutom motsätter jag mig med all kraft när människor med stark tro kräver att jag skall förändra mitt dagliga beteende eller mina dagliga rutiner för att den starkt troende inte skall bli kränkt i sin religionsutövning. Att jag med andra ord måste avstå rättigheter för någon annans religiösa tro. Då har man gått för långt.

Med detta i åtanke har jag därför alltid funnit skäl till att stanna kvar som medlem i svenska kyrkan för att den skall kunna verka för sina medlemmar i deras tro. Att kyrkan då också manifesterar sig med att sända humanitär hjälp till katastrofområden är okay liksom att ge materiellt stöd till utsatta grupper i Sverige, exempelvis romska migranter. Ungefär som de flesta andra kristna samfunden, däribland Frälsningsarmén.

När religionen utvecklas till en politisk plattform med tydlig dogmatisk inriktning tänker jag inte vara med. Inte heller när kyrkan tar klar ställning för en annan religion, alltså inte andra religiösa individer, utan en helt annan religion och enögt tar in all propaganda därifrån som sann i stället för att hjälpa individer i de grupper som är utsatta. Då blir mitt stöd indraget.

Därför är jag inte medlem i svenska kyrkan längre. Konsekvensen av det är större resurser att hjälpa dem som behöver hjälp utan att svenska kyrkans värderingar står i vägen.

Att det inom svenska kyrkan dessutom finansieras politiska tankesmedjor gör mig högst frågande till inriktningen och vad som skall attrahera människor som har en gudstro? Kyrkans inställning borde vara ödmjuk och sökande efter förlåtelse såsom deras funktionärer delar ut gudomlig förlåtelse åt sina följare. Inställningen bör inte vara fingerpekande och övermaga tillrättavisande eftersom kyrkan genom sina prelater genom tiderna utövat ett starkt förtryck på befolkningen. Till och med ända in på 1800-talets mitt fortsatte husförhör och kyrkoplikt. Det var ett sätt för överheten att ha kontroll på menigheten. Inte enbart av ondo, beroende på den individuelle funktionären, utan ävan av godo då läskunnigheten spreds på detta vis, men också nyheter och förordningar och dekret. I Sverige alltså. Internationellt är det mycket värre, framförallt på den katolska sidan av kristendomen.

Under dessa omständigheter känns det minst sagt förmätet att den kristna socialistiska tankesmedjan Seglora Smedja delar ut pekpinnar och tillrättavisningar. Det är alltså representanter för dessa kanske i historien värsta mänskliga förtryckarna, religion och socialism, som vill visa hur allt bör vara.

Det kristna budskapet borde vara fullgott även för en liberal ateist. Utan inblandning av de självutnämnda* sakrala ombuden!

*En del tror felaktigt att det handlar om kall vilket i så fall är en omskrivning för samma sak.

Post Navigation