snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Archive for the tag “våldtäktskultur”

Pojkar skall inte bli flickor, pojkar skall bli män!

Vad skapar våldtäktsmän? Är det en manlighetsnorm som finns inom maskuliniteten som gör alla män till potentiella våldtäktsmän. Med mig (alltså den som läser här) som enda undantag eller den enda som bibringats medvetenhet om det hela?

Eller är det vissa predestinerade olycksfåglar som bara råkar begå våldtäkter när de kommer åt utan för den skull representera gruppen alla män?

Eller möjligen, kan det vara personer som på ett eller annat sätt befinner sig i ett utanförskap utan möjlighet att avläsa de koder som det sociala livet innefattar? Människor som saknar den kunskap, erfarenhet och, för all del, empati som vi förväntar oss av dem.

Om det sista alternativet är det som vi bedömer som troligast, vari består bristerna, hur har de åstadkommits? Varifrån borde denna sociala kunskap, som det så tydligt brister i, ha kommit ifrån? Kan man påstå att den borde ha kommit från omgivningen i form av vuxna, föräldrar först och främst men även vuxenomgivningen i allmänhet och i skolan i synnerhet? Men eftersom det finns många som inte vill vara vuxna i skolan, lärare som hellre vill vara kompisar med sina elever än vuxna förebilder så missar skolan kapitalt i sin värdegrundande process. I stället utgör kompisar, äldre kamrater och ett tvivelaktig internetsamfund det enda egentliga värdegrundsunderlaget. Helt utan att ifrågasättas!

Är detta i så fall ett manlighetsproblem? Ja i allra högsta grad, eftersom de unga pojkarna vill ha starka förebilder att ta efter och efterlikna. Eftersom skolan så grovt misslyckats i sin uppgift att lära in socialt beteende och att föräldrar är så villiga att lämna över allt ansvar till någon annan, så ser det ut som det gör. Gudskelov gäller detta inte alla skolor och inte alla föräldrar men tillräckligt många för att det skall skapa problem. Men lösningen är inte att göra pojkar till flickor eftersom pojkar skall bli män. Med rätt förebilder och med en värdegrund som är stabil och inhämtad från en vuxen omvärld så är det fullt möjligt.

Intressant om detta kan ni läsa i AVFM här.

Annonser

Post Navigation