snurrigtdotcom

A great WordPress.com site

Arkiv för månaden “oktober, 2014”

Marknadsföring: Rädsla som taktik!

Rubriken efter kolon har jag tagit från en UR presentation på UR play. Programmet handlar om marknadsföring, om hur man kan sälja produkter utan annan kvalitet än att den spelar på människors rädsla.

Genom att spela på rädsla, att utnyttja människors längtan eter trygghet lyckas man sälja produkter som är mer riskfyllda och mer olycksdrabbade än alternativen. Som de inom fordonsbranschen moderna SUV-arna vilka ges som ett exempel. Andra är kosmetiska ingrepp, tanniner, listerine. Det är rädslan för att bli äldre, ha dålig andedräkt, ha högt kolesterolvärde, minnesförsvagning, allt som kan väcka skräck och då framförallt för döden.

Från programmet: ”Det är en taktik som visat sig vara extremt lukrativ, säger Jonah Sachs som studerar marknadsföringens historia – och det system som reklammakare använder för att utnyttja våra rädslor. Jonah Sachs: Det var en enkel idé som alla som skrev reklamtexter kunde lära sig. Man skapar rädsla hos en publik, berättar nåt dåligt som de inte vet, men det är skrämmande – och sen visar man en magisk lösning. Historieberättande engagerar oss alla. Som i alla bra historier finns där en jungfru i nöd, en skurk och en hjälte. Jungfrun i nöd är konsumenten, som konsumerar för att övervinna skurken. Skurken kan vara alla möjliga läskiga saker och hjälten är den som erbjuder lösningen på våra problem – och räddar den nödställda jungfrun från alla faror. Moralen är, om du inte drar nytta av produkten, så lever du farligt!”

Redan de tidiga reklammakarna visste att det egentligen bara var en sak som sålde i alla lägen: Rädsla!

Alla metaforer som Jonah Sachs använder i programmet kan utan vidare sträckas ut att gälla även för politikens områden. Vi kan se samma tänk inom marknadsföringen av politiska idéer. Ju mer radikala idéer desto mer skräckinjagande fiende som ”köparna” måste räddas ifrån. Ju mer skräck som kan inplanteras desto mer totalitär är den politiska inriktningen. Se på fiender som antirevolutionärer och kapitalister inom kommunismen, eller judar inom nazismen.

Det mest förundransvärda är att människor är beredda att underkasta sig totalitarismens ok frivilligt, till och med ber om den, bara om fienden utmålas som tillräckligt diaboliskt! (Ni vet vad judarna gjorde med spädbarn väl?)

Frivilligt eftersom de som drabbas ju är förtjänta av repressionen. Utan en tanke på repression faktiskt drabbar alla i slutändan.

Om man läst på i sin marknadsföringskurs ordentligt så förstår man att hotet skall helst vara opersonligt och så abstrakt som möjligt, exempelvis patriarkatet, manligheten, klimathotet, våldtäktskulturen. Abstrakt i den meningen att eländet som skapas är konkret men orsaken, den som skall bekämpas skall vara abstrakt.

Produkten som marknadsförs som den hjältemodiga räddaren skall vara konkret, tanniner, SUVs, Listerine, Botox, Zantac eller personifierade som i Gudrun Schyman eller Åsa Romson.

Ytterligare en förutsättning är att de utsedda konsumenterna måste var okunniga. Helst unga och okunniga, vilket i Sverige ju egentligen är ett drömläge för vem som helst som önskar sälja en produkt med skrämsel som metod.

En effekt är att Åsa Romson i sitt Almedalstal inte ansåg att miljötaktiken var tillräckligt skrämmande utan kryddade helt hysteriskt med en annan skrämseltaktik. Rädslan för den vite heterosexuelle mannen! Hon ville sno den aspekten från Schyman och i viss mån från Maria Arnholm. Vad hon inte förstod vid det tillfället var att antalet väljare med den ungdomen och den okunnigheten inte var tillräcklig för dem alla.

De riksdagspartier som vurmade för radikalfeminism och den skrämseltaktik den medför gjorde inga större framsteg på det. Tvärtom verkar det, åtminstone för V, MP och Fp. De sistnämnda verkar inte förstå eftersom det ryktas om Arnholm som efterträdare till Björklund.

Har ni en önskan att förkovra er i ämnet så finns avsnittet här på URplay.

När argumenten tryter!

Jag brukar ta morgonen till att läsa Toklandets blogg. Framförallt för att den lockar till skratt men också för att den frambringar förfäran. Förfäran för de logiska vurpor som stollarna vars brallor Toklandet drar ned tillhandahåller. Oftast mycket dråpligt men alltför ofta visar de att logiska argument är inget värda. Ett resultat av dagens utbildningsflopp eller åtminstone en förklaring. Kunskaper betyder ju ingenting eftersom alla kreerar sin egen och Einsteins relativitetsteori blir bara är en åsikt bland flera!

En av de artiklar Toklandet refererar till finns här. Läs den och försök lista ut vad som är fel i argumentationen. Det som blir intressant är den uppsjö av kommentarer som artikeln genererat och som bör betraktas som komik om inte ämnet varit så allvarligt.

En återkommande kommentator med en outsinlig bank av obegripliga argument är nedanstående filur. Hans kommentarer kan ses på flera bloggar och artikelsidor och han kännetecknas av ett chevalereskt försvar av radikalfeminismen. (Får mig därmed att tänka på männen som Andrea Edwards* inte kan tänka sig ligga med!)

Läs hans kommentar och betänk att detta nog ligger vid den intellektuella uttömningens översta gräns.

axeledgrennyheter24

Jag har ju förfäktat åsikten att radikalfeministernas strategi är att så skräck i det uppväxande kvinnosläktet och därmed förskaffa sig trogna proselyter som inte kan känna trygghet på annat sätt än att ingå i de rätta radikalfeministiska fållorna. För att söka beskydd av exempelvis Gudrun Schyman et consortes. Makt över populasen, inget nytt under solen alltså. Skapa en skräckinjagande fiende och erbjud beskydd. Hur lätt som heslt. Fråga världens nuvarande och dåvarande diktatorer!

Det är moroten, piskan består i att om du ändå sällar dig till ifrågasättarnas skara, då skall du veta att du kommer att jagas och behandlas liksom de förhatliga fienderna som skapats! Fascistbokens första kapitel om totalitär makt. Repression.

Om än inte så utförligt men någonting ditåt, är innehållet i artikeln som utsätts för kommentatorsbombardemanget.

Tillbaka till Axel Edgrens argumentation.

Med raljansen hos en chimpans betecknar han egna påhittade argument som ”Snubbspråket”

Det Snubbspråket säger är alltså att om man inte pratar om att romer attackeras och avhumaniseras så slutar romer att vara offer…..(se ovan)

Han har ett exempel till, lika förvirrande.

Jämförelsen haltar, eftersom det som kritiseras i de olika fallen inte är likadana storheter. Romernas utsatthet ÄR verklig, den SKALL uppmärksammas och den SKALL bekämpas! Men, ett stort MEN, den förälder eller auktoritet inom romsamhället som uppfostrar barn och ungdomar med skrämselpropaganda om hur de inte har en chans, att de alltid kommer att vara förtryckta, gör den en insats till det positiva? Hur då i så fall?

Jo, denna skrämselprofet kommer att stärka sin ställning. Enbart! Ett för denne önskat status quo kan bibehållas. Leve makten!

Likadant gäller för oss som ifrågasätter skrämseltaktiken i radikalfeminismen. Övergrepp, våld och våldtäktsbeteende SKALL diskuteras, SKALL bekämpas! Men inte genom att skuldbelägga en hel grupp. Ett skuldbeläggande som inte vore möjligt för vilken annan grupp som helst men går bra för gruppen män. Och kampen skall INTE gå ut på att döttrar och systrar förmås att redan från början känna skräck och hat mot män. (Här förstår jag inte hur undantagen skall skapas, men med tanke på Göran Lindberg** har säkert Axel Edgren ett bra förslag.)

Trygghet skall skapas i samhället, men absolut inte genom tilltro till fanatiska ledare med profetstatus.

Och a propos, jag har full förståelse för Andrea Edwards* tvekan.

* Andrea Edwards, skådespelaren som satte upp Valerie Solanas SCUM-manifestet på TUR-teatern i Kärrtorp, Stockholm och som uttalade sig så här om de män som satt kvar för att diskutera feminism efter premiären. – De är gulliga men de är ju inte sådana man ligger med!-

**Göran Lindberg, polischefen som stred för feminismen, utnämndes till årets feminist och sedan dömdes till 6 års fängelse för sexuella övergrepp och sexuellt våld.

 

Alla människors lika värde!

Nu får det vara nog, jag kräver ett besked!

Jag  vill helt enkelt veta vad som menas med det mest använda och säkerligen det mest avskiljande uttrycket i svensk politik – ”Alla människors lika värde”. Vad menar man?

Vem tillerkänner inte ”alla människor lika värde”, i vilket avseende utmärker man sig om man inte erkänner ”alla människors lika värde”? Vem har rätten att göra distinktionen? Vad är distinktionen?

Förklara!

Här finns ett dualistiskt perspektiv. Frågeställningen är, det finns en gräns, en linje som på ena sidan har människor som värderas lika. På andra sidan linjen har vi människor som inte gör det.

Här gäller det att befinna sig på rätt sida av linjen. På ”inte”-sidan alltså. Annars har man ingen rätt att uttala sig. Placeringen är självvald och priviligierande i fråga om att alltid ha rätt. Och så har vi dessa ynkryggar på den motsatta sidan som inte förstår att det finns en annan sida av linjen, de låtsas inte om den värdelösa sidan.

Detta skulle kunna vara en ingrediens i normal polemisk debatt. Vi har, emellertid, ytterligare ett element som förvillar debatten. Nämligen den mänsklighet som dragit linjen. De som inte behandlar människor som likvärdiga. Rassarna och fascisterna. Dessa kan man inte samtala med, det är naturligt för de båda gängen på var sin sida om linjen, man pratar inte med dem som har målat linjen! Aldrig!

Detta vet alla! Till och med facebookimbeciller avsäger sig vänskap med dem som eventuellt röstat på Sverigedemokraterna. De som håller i penseln.  Ajöss med dem!

Ok nu förstår ni vad som menas med alla människors lika värde, eller hur? Inte det? Nä, inte jag heller! Jag undrar om man förväxlar med de demokratiska rättigheter som borde gälla alla människor alla individer. Alltså de rättigheter som konstituerar en demokrati. Rätten till liv, egendom, åsikter, tro och rätten att fritt uttrycka dem och att organisera sig. Dessutom lägger man gärna till fria och hemliga val till ledande funktioner i samhället. Om någon individ i samhället fråntas dessa rättigheter kan man klart deklarera att det mänskliga värdet minskat.

Men är det så? Jag vet inte men att det med största sannolikhet är på den politiska vänstra sidan som det pratas mest om mänskligt värde, så borde de kanske också förklara vad det är! Historien är förfärlig så en förklaring vore på plats. Att de borgerliga partierna också efterapar i retoriken säger inte särskilt mycket om fenomenet. Vad är det mänskliga värdet med tanke på att det inte alls, förmodligen, har med de demokratiska rättigheterna att göra.

Ja, vad är en människa värd? Ingenting om den inte samtidigt håller i en röstsedel. Ja, kanske det?

Enligt FN-resolutionen som man hänvisar till är det inte värdet utan den mänskliga värdigheten (dignity) som det gäller.

Ta som exempel, de romska EU-migranterna som sitter utanför köpcentra och tigger. Det är inte värdigt, och det är värdigheten i ett Europeiskt land som fallerar. Att låta sina invånare resa utrikes för att slippa dem på hemmaplan är inte värdigt! Men det är inte i Sverige värdet missbrukas. Vi skall, så klart, göra vad vi kan för att inte ytterligare försvåra för dem. Det finns beundransvärda insatser utförda av vissa kommunmedborgare, jag tror i Gnosjö, som anlitar de utsatta som hjälp och låter dem sälja bakverk och bär.

Men hallå! Så får man inte göra i Sverige för då kan skatteverket, bolagsverket och länsstyrelsen klaga. Inkomster skall redovisas, skatt skall betalas, arbetsgivaravgifter kommer man inte ifrån liksom registrering av bolag och om det inte bromsar initiativen kommer säkert Thorvaldsson med argument att det skall vara minimilöner för att inte störa den svenska arbetsmarknaden.

Detta är ovärdigt! Att tigga är okey i Sverige men att göra en insats som man kan tjäna pengar på är inte möjligt. Vi har regler! Ovärdigt!

Så vad gör vi för att tillerkänna dessa migranter mänskliga värde? Enligt all logik borde de åtminstone betraktas som papperslösa. Det vill säga socialt understöd skall vara självklar liksom läkarvård, tandvård och skola! Frågan är om också dessa rättigheter inte borde utökas med rösträtt så att de, åtminstone i teorin. kan påverka sin egen situation. Allra minst.

Varför finns inte detta på dagordningen? För att de är romer? Rasism? Inte tillräckligt många för röstjagarna? Ja säg varför.

I logikens namn, återigen, människors lika värde bör inte kopplas till lika rättigheter utan till lika utfall. Och då kan jag inte förstå exkluderingen av EU-migranterna. Ingen som vill ta sig till Sverige skall på något sätt exkluderas från det välstånd som vi har snott åt oss i detta land. Ett välstånd enbart uppbyggt på stöld från dem som har mindre, från dem vi, som vita Européer, utnyttjat, från slavhandel som gjort oss rika och för allt det patriarkala förtryck vi utsatt andra för.

Det var kanske allt för raljant det där sista, men kontentan är, vänligen förklara vad som menas med människors lika värde. Betyder det att om jag köper en korv med bröd i kiosken på torget så skall jag köpa till alla som befinner sig där just då?

Vackra tanke!

Vem betalar?

Inläggsnavigering